Teenusepakkujat valides kontrolli alati tehingupoole tausta

11.05.2019

EKÜL tarbijanõuanne

Korteriühistule teenusepakkujat valides kontrolli alati tehingupoole tausta, et hinnata tema usaldusväärsust ja ennetada korteriühistu muresid ebakvaliteetse teenuse või kaubaga. Selles on abiks äriregistri teabesüsteem, krediidiinfo andmebaasid, majandustegevuse register, karistusregister, kohtulahendite register, päringud Maksu- ja Tolliameti kodulehel ja interneti otsingumootorid. Vajadusel küsi tehingupoolelt maksuandmete tõendeid.

Tehingupartneri valimisel tuleb pöörata tähelepanu, kas esineb viiteid alapakkumisele ja on kahtlusi, et pakutud maksumus ei sisalda kõiki kulusid (sh lepingu täitmisega kaasnevaid riiklikke makse). Alapakkumine võib põhjustada lepingu täitmises osalevate isikute finantsvahendite puudujääki, millega võib kaasneda võlgade tekkimine või kohustuste vältimine (deklareerimata ja tasumata maksud), aga ka suutmatus lepinguliste kohustuste täitmiseks korteriühistu ees.

Tehingupoole tausta ja maksekäitumist saab kontrollida ja hinnata avaliku ja erasektori andmebaaside abil. Päringute tegemiseks on üldjuhul vajalik teada tehingupoole nime ning registri- ja/või isikukoodi. Osa andmebaasides pakutavatest päringutest võivad olla tasulised, kuid uue tehingupartneri ja hinnalisema tehingu puhul on mõistlik kaaluda tasuliste teenuste tellimist riskide maandamiseks.

Vajaduse korral on alati võimalik tehingupoolelt küsida spetsiaalseid maksuandmete tõendeid. Tõendile saab kuvada ettevõtte andmed tööjõu, palga, käivete ja maksuvõla kohta ning saata see otse läbi e-maksuameti/e-tolli tehingupoolele. Maksuandmete tõendiga saavad tehingupooled suurendada oma usaldusväärsust ja nii on mõlemal poolel kindlus, et teise maksuasjad on korras.

Andmebaasid ja registrid:

Eesti käibemaksukohustuslase registreerimise (KMKR) numbri kontroll

Maksuvõla kontroll

E-äriregistri teabesüsteem

Inforegister

Euroopa Äriregister

Majandustegevuse register (MTR)

Karistusregister

Kohtulahendite register

Loe andmebaaside ja registrite kohta lähemalt Maksu- ja Tolliameti lehelt: https://www.emta.ee/et/taust

 

Allikas: Maksu- ja Tolliamet