Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimalikud mudelid Eestis

10.02.2020

Vastavalt tarbijakaitseseadusele on tarbijal õigus saada nõu ja abi, kui tema õigusi on rikutud ning nõuda talle tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist. Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv seab liikmesriikidele kohustuse tagada tarbija ja kaupleja vaheliste lepinguliste vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluse olemasolu, mis on võrreldes kohtumenetlusega kiirem ja soodsam, suurendab potentsiaalselt usaldust turu vastu, aitab kaasa ausale konkurentsile ning vähendab ka kohtute koormust.

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida Eesti tänase tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise skeemi toimimist ning võimalusi selle parendamiseks, et tagada usaldusväärsete, jätkusuutlike ja tõhusate tarbijavaidlusi kohtuväliselt lahendavate üksuste olemasolu.

 LOE SIIT: analüüs „Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimalikud mudelid Eestis“