Soovin korteriühistu juhatusest tagasi astuda, kuid pole kedagi, kes sooviks uueks juhatuse liikmeks hakata

28.01.2020

Soovin korteriühistu juhatusest tagasi astuda, kuid probleem on selles, et meie majas pole kedagi, kes sooviks KÜ juhatuse liikmeks hakata. Mida teha?

Vastab EKÜL õigusosakonna juhataja Urmas Mardi:

Kui KÜ juhatusest lahkumine on inimese kindel soov ja tahtmine, tuleks lahkujal omal algatusel kutsuda kokku vastavasisuline üldkoosolek ja oma soov seal teatavaks teha. Kui tegemist on väiksema kui kümne korteriga majaga, tekib automaatselt korteriomanike ühine esindusõigust, see tähendab, et kõik korteriomanikud saavad ühiselt KÜ huve esindada.

Teine võimalus on juhatusest loobuda ning sõlmida leping KÜ esindamiseks ja teenuse osutamiseks mõne usaldusväärse ettevõttega, kellest saab valitseja. Oluline on siin aga märkida, et saab olla kas valitseja või füüsilisest isikust juhatuse liikmed, kombineeritud võimalust pole. Nii et juhatuse liige saab olla ka juriidiline isik, kuigi alguses soovitan kindlasti ettevõtte tegutsemist majas jälgida ning alles siis usaldada talle KÜ juhatuse liikme õigused ja kohustused.

Viimaseks võimaluseks on uuest korteriomandi- ja korteriühistuseadusest tulenev võimalus, milleks on ajutise juhatuse liikme määramine kohtu poolt. Seda on ka praegu juba kasutatud. Ajutise juhatuse liikme määramine on hagita menetlus, mille võib algatada huvitatud isik – see võib olla korteriomanik, aga ka keegi kolmas isik, näiteks korteriühistule teenust osutav ettevõtja. Ajutine juhatuse liige jääb ametisse senikauaks, kuni KÜ üldkoosolek kokku tuleb ja uue juhatuse liikme valib. Juhatuse liikme saab aga määrata vaid inimese enda nõusolekul, tagaselja kedagi KÜ juhatuse liikmeks määrata ei saa. Kohus määrab ajutisele juhatuse liikmele ka tasu.

Allikas: ajakiri Elamu 1/2019