Millised võimalused on korteriühistul vanglas viibiva omaniku käest võlgnevust kätte saada?

20.01.2019

Võlgnikust korteriomanik viibib praegu ühes Eesti Vabariigi vanglas. Millised võimalused on korteriühistul vanglas viibiva omaniku käest võlgnevust kätte saada? Kas tõesti saame algatada kohtuasja alles siis, kui võlgnik on vanglast vabanenud?

Vastab EKÜL jurist Margus Saulep:

Kindlasti ei ole mõistlik jääda ootama omaniku kinnipidamisasutusest vabanemist. Vastavalt toimepandud süüteole võib vabanemine toimuda alles aastate möödudes ja selleks ajaks võib ühistu võlanõue olla juba aegunud. Kohtunõude esitamisega võlanõude aegumine peatub ja seda sõltumata sellest, kas ühistu esitab maksekäsu kiirmenetluse avalduse või hagiavalduse.

Kinnipidamisasutustes viibivate isikute osas ei ole kehtestatud kohtunõuete esitamise erikorda. Seega saab KÜ käsitleda vanglas viibivat isikut kui igat teist võlgnikku, kelle suhtes on kohtunõude esitamine kaalumisel. Küll aga soovitan tähele panna, et kohtuavalduses tuleb märkida võlgniku elukoht. Kui KÜle on teada kinnipidamisasutus, võiksite omaniku viibimiskoha ja selle aadressi kohtuavalduses ära märkida.