Uus seadus: korteriühistud muutuste tuules

21.12.2018

EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla
Artiklite sari ajalehes Kuulutaja, märts-juuni 2017

I osa – 17. märts 2017
1.jaanuarist 2018 jõustub 2014. aastal vastu võetud uus korteriomandi ja korteriühistuseadus (KrtS). Uue seadusega asendatakse kaks praegu kehtivat seadust – korteriomandiseadus (KOS) jakorteriühistuseadus (KÜS).
LOE EDASI

II osa – 24. märts 2017
Mida toob uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus kaasa olemasolevate korteriühistute jaoks ning mis muutub majades, kus ühistu puudub.
LOE EDASI

III osa – 31. märts 2017
Uus korteriomandi- ja korteriühistu (KrtS) seadus näeb ette, et majades, kus on tegutsetud korteriühisuse vormis ja nimetatud ka valitseja, jätkab viimane pärast seaduse jõustumist tegevust. Kui valitseja tegevus ei vasta korteriomanike ootustele või on vastuolus seadusandlusega, võib korteriomanike üldkoosoleku otsusega valitseja tagasi kutsuda ja temaga sõlmitud lepingu üles öelda.
LOE EDASI

IV osa – 7. aprill 2017
Millised reeglid hakkavad uue seaduse järgi kehtima väikestele, kuni kümne korteriomandiga majadele.
LOE EDASI

V osa – 13. aprill 2017
Milline on revidendi ja revisjonikomisjoni roll korteriühistus.
LOE EDASI

VI osa – 21. aprill 2017
Üldkoosolekust ja hääleõigusest üldkoosolekul.
LOE EDASI

VII osa – 28. aprill 2017
Korteriomaniku õigustest ja kohustustest uue seaduse mõistes.
LOE EDASI

VIII osa – 5. mai 2017
Mida teha, kui korteriomanik rikub oma kohustusi nii korteriühistu kui teiste korteriomanike suhtes?
LOE EDASI

IX osa – 12. mai 2017
Uue seaduse kohaselt hakkab korteriühistul olema korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks korteriomandile pandiõigus.
LOE EDASI

X osa – 19. mai 2017
Kaasomandi osa eseme tavapärase valitsemise küsimuste üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel, kui korteriühistu põhikirjaga ei nähta ette rangemaid nõudeid.
LOE EDASI

XI osa – 26. mai 2017
Infovahetusest korteriühistu ja korteriomaniku vahel ning mõlema poole kohustused ja õigused.
LOE EDASI

XII osa – 2. juuni 2017
Juhtudest, millele uus seaduslik regulatsioon ei laiene.
LOE EDASI

XIII osa – 9. juuni 2017
Parkimise korraldamine korteriühistus.
LOE EDASI

XIV osa – 16. juuni 2017
Korteriühistute juhtide tasustamisest.
LOE EDASI

XV osa – 22. juuni 2017
Lõpetuseks veelkord uut seadust puudutavad põhipunktid.
LOE EDASI