Korteriomandi võõrandamise otsus

07.06.2020

Otsustasime üldkoosolekul staažikalt ühiselureeglite rikkujalt korteriomandi võõrandamist nõuda. Korrarikkuja ise kohale ei ilmunud. Sellise otsuse vastuvõtmise tingis asjaolu, et teised  korteriomanikud ei suutnud enam kannatada regulaarseid joominguid ja kaasnevaid öörahu rikkumisi, probleeme on teisigi. Näiteks pole omanik aasta jooksul ühistule sentigi kommunaalkulude eest tasunud. Lugesime nüüd seadust, ega suuda aru saada, mida tuleb edasi teha.

Vastab Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep:

Esmalt peaksite omanikku vastuvõetud otsusest teavitama. Kui omanikule on võimalik e-kiri saata, soovitan kirjale lisada ka üldkoosoleku protokoll.

Peale nõudekirja edastamist on omanikul kolm kuud aega enda korteriomand võõrandada. Samas kui omanik ühistu otsust ignoreerib, ei ole otsuse eesmärki võimalik saavutada muul viisil kui ainult läbi kohtumenetluse. Kohtunõude esitamise õigus tekib kolme kuu möödumisel alates nõude esitamisest. Juhul kui omanik teatab, et ta keeldub enda korteriomandit võõrandamast, ei pea kolme kuu möödumist ootama.

Seaduse järgi arvestab kohus kohtuotsust tehes võõrandamisnõude aluseks olevate asjaoludega. Võõrandamisnõude asjaolud esitatakse üldkoosolekul enne otsuse vastuvõtmist. Kuigi ühistu üldkoosoleku protokoll ei pea muutuma stenogrammiks, tuleks arvestada, et kohtuasja raames on ühistu otsuse alusinformatsioon olulise tähendusega. Seetõttu võiks protokollis võimalikult detailselt koosoleku juhataja poolt esitatud rikkumised ja nendega kaasnenud tagajärjed kirjas olla. Ühistu peab silmas pidama, et kohtule esitatav üldkoosoleku protokoll on allikas, millega kohut veenda, et korteriomandi võõrandamisnõue on konkreetsel juhul möödapääsmatu.

Koosoleku ettevalmistamise staadiumis on mitmel juhul küsitud, millise sõnastusega otsus hääletamisele esitada. Sobiv sõnastus võiks olla järgmine: „Kohustada korteriomandi nr… omanikku võõrandama enda korteriomand.” Protokollis kajastatud otsusele järgneb hääletustulemuste numbriline jaotus (poolt- ja vastuhäälte arv).