Kauba märgistus

05.07.2019

EKÜL tarbijanõuanne

  • Märgistuse vajadus oleneb kauba liigist, omadustest ja otstarbest. Enamiku kaupade puhul ei piisa vaid kauba nimetusest, vaid kaupleja peab märkima ka kauba koguse või mõõtmed, kauba koostise ja koostisosade kogused, samuti juhised kauba kasutamiseks ja hooldamiseks, aga ka hoiatused ja ettevaatusabinõud kauba kasutamisega seotud ohtude vältimiseks, kauba säilimisaja või põhilised tehnilised andmed.
  • Tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale (nt elektrikaubad, arvutid, kodumasinad, kokkupandavad ja paigaldatavad kaubad) on tootja kohustatud lisama kasutusjuhendi.
  • Kasutusjuhend peab olema tõlgitud eesti keelde selles ulatuses, et see sisaldaks Sulle vajalikku teavet kauba õigeks ja sihipäraseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Seega peaksid saama nii originaaljuhendi kui ka eesti keelde tõlgitud kasutusjuhendi. Kui kasutusjuhendit kaasa ei anta, siis küsi seda müüjalt.
  • Kaupleja ei tohi katta märgistusel olevat algupärast teavet täiendava teabe, pildi või kleebisega. Seega peab Sul alati olema võimalus võrrelda märgistuse tõlget tootja originaalmärgistusega.
  • Ära eira märgistusel või kasutusjuhendis toodud teavet, sest nii võid ohtu seada oma tervise!

Loe lähemalt: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti lehelt https://www.ttja.ee/et/tarbijale/hinnateave-kauba-margistus