Kas omanik peab enda e-posti ja telefoninumbri ühistule teatavaks tegema?

22.01.2019

Olen korteriomanik ühes Tallinna magalarajoonis. Meie korteriühistu esimees nõuab minult ja teistelt liikmetelt e-posti aadresse ja telefoninumbreid. Kunagi varem pole meilt peale maksete midagi nõutud. Olen kuulnud, et mõned liikmed on andmed väljastanud, teised mitte. Palun vastake, kas omanik peab enda e-posti ja telefoninumbri ühistule teatavaks tegema?

Vastab EKÜL jurist Margus Saulep:

Erinevad elulised põhjused võivad tingida vajaduse ühistu liikmega kontakteeruda. Seega ei leia ma andmete väljastamise nõude puhul midagi taunitavat. Ka seaduse järgi peab omanik enda kontaktandmed ühistule teatavaks tegema. Lähtudes korteriomandi- ja korteriühistuseadusest on korteriomanik kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi. Kui korteriomaniku elukoht erineb korteriomandi asukohast, peab omanik teatama ühistule ka enda elukoha postiaadressi.