Kas korteriühistu üldkoosolekul saab osaleda Skype, Zoom vms elektroonilist keskkonda kasutades?

21.09.2020

Paljudes korteriühistutes on iga-aastase üldkoosoleku pidamine lükkunud sügisesse, ent kuna SARS-CoV-2 viirusega nakatunute arv Eestis tõuseb, küsitakse, kas koosolekul saaks osaleda ka elektrooniliselt.

Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul võib korteriühistu liige koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab korteriühistu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, kui seaduse või korteriühistu põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. “Samas selle, kas kahesuunaline side tagatakse või mitte, otsustab lõpuks ikka koosoleku kokkukutsuja, nii juriidilisi kui ka tehnilisi võimalusi arvesse võttes.”