Juhatus keeldub dokumente üle andmast

18.07.2019

Meie ühistus valiti uued juhatuse liikmed. Endine juhatus keeldub aga uuele juhatusele dokumente üle andmast. Kas neil on õigus dokumendid enda kätte jätta?

Vastab EKÜL jurist Margus Saulep:

Korteriühistu juhatuse vahetumisel annab endine juhatus uuele juhatusele üle kõik endise juhatuse valduses olevad ühistu dokumendid ja ühistu vara.

Praktikas on dokumentide üleandmist korraldatud erinevalt. Näiteks on üldkoosoleku otsusega määratud endisele juhatuse liikmele tähtaeg dokumentide ja vara üleandmiseks. Üldkoosoleku tasandil ei pea tähtaegu määrama, kui küsimus on lahendatud juhatuse liikmega sõlmitud lepingus. Näiteks on juhatuse liikmega sõlmitud lepingus kajastatud dokumentide üleandmise kord, sealhulgas tähtajad.

Juhul kui tähtaega ei ole määratud põhikirjas, üldkoosoleku otsuse või juhatuse liikmega sõlmitud lepingus, määrab mõistliku tähtaja uus valitud juhatus. Dokumentide üleandmise ja vastuvõtmise kohta vormistatakse akt, millest üks eksemplar jääb üleandjale ja teine vastuvõtjale.

Ühistu endisel juhatusel puudub alus valida, kas ja kui siis mida uuele juhatusele üle anda. Üle anda tuleb kõik saadud ja loodud KÜ dokumendid. Vastavalt võlaõigusseaduse § 626 lõikele 1 peab käsundisaaja käsundiandjale välja andma selle, mis ta seoses käsundi täitmisega on saanud või loonud, samuti selle, mis ta käsundi täitmiseks sai ja mida ta käsundi täitmiseks ei kasutanud.

Allikas: ajakiri Elamu 4/2018