Gaasiohutus

16.08.2019

EKÜL tarbijanõuanne

Valesti lahendatud ventilatsiooni ehk ebapiisava õhuvahetuse korral on gaasiseadmes küttegaasi põlemine häiritud ning tekib eluohtlikult mürgine vingugaas (CO), mis võib lekkida ruumidesse läbi korstnalõõride.

Lase pädeval spetsialistil regulaarselt gaasipaigaldist hooldada ja kontrollida ning seadmega seotud korstent korstnapühkijal puhastada.

Gaasitöid tohivad teha vaid vastava gaasitöö pädevusega spetsialistid.

Paigalda gaasiveesoojendi või gaasikatla ruumi vingugaasiandur.