Euroopa Komisjoni uus tarbijakaitse tegevuskava annab tarbijatele võimaluse arengus aktiivselt kaasa rääkida

14.12.2020

2020. aasta novembris avaldas Euroopa Komisjon uue tarbijakaitse tegevuskava, millega antakse Euroopa tarbijatele võimalus etendada rohe- ja digipöördes aktiivset rolli. Tegevuskavas käsitletakse ka seda, kuidas parandada tarbijakaitset ja tarbijate toimetulekuvõimet COVID-19 pandeemia ajal ja pärast seda, arvestades pandeemiaga kaasnevaid teravaid probleeme tarbijate igapäevaelus. Tegevuskavas esitatakse prioriteedid ja meetmed, mida tuleb järgmise 5 aasta jooksul koos liikmesriikidega Euroopa ja riiklikul tasandil ellu viia. Muu hulgas tuleb kavandamisele uus õigusakt, millega tagatakse inimestele parema teabe andmine kestlike tarbimisvõimaluste kohta ning kohandatakse kehtivad õigusnorme digitaliseerimise vajadustele.

Tutvu tegevuskavaga siin: EUR-Lex – 52020DC0696 – EN – EUR-Lex (europa.eu)