EKÜL on ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskuse infovõrgustiku liige

19.11.2019

Teadlikkus kütteostuvõimetusest on Euroopas tõusuteel ja mitu ELi institutsiooni on kütteostuvõimetuse oma prioriteedina määratlenud, sealhulgas Euroopa Komisjon oma „Puhas energia kõikidele eurooplastele” õigusaktide paketis. Euroopa Komisjoni poolt ELi riikides kütteostuvõimetuse leevendamiseks tehtavate jõupingutuste raames loodi 2018. aastal ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskus (EU Energy Poverty Observatory).

Kütteostuvõimetuse jälgimiskeskuse eesmärk on kütteostuvõimetust mõõta, seirata ning sellealaseid teadmisi ja häid tavasid jagada.
Muuhulgas jagab jälgimiskeskus:
👉 koolitusmaterjale energia lõpptarbijatele https://www.energypoverty.eu/training-resources
👉 teavet energiatõhusust puudutavate poliitikameetmete kohta https://www.energypoverty.eu/policies-measures
👉 teadusartikleid ja publikatsioone energiavaesuse/kütteostuvõimetuse kohta https://www.energypoverty.eu/publications

Eesti Korteriühistute Liit on ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskuse infovõrgustiku liige
👉https://www.energypoverty.eu/…/estonian-union-co-operative-…
Eesti Korteriühistute Liit on seadnud oma eesmärgiks toetada korteriühistuid ja ühistute liikmeid nende rollis lõpptarbijatena ning olla korteriühistutes elevate energia lõpptarbijate huvide esindajaks.

LOE EDASI ELi kütteostuvõimetuse jälgimiskeskuse kohta