Ehitise nõuetele vastavuse ja ohutuse eest vastutab omanik

02.06.2019

EKÜL tarbijanõuanne

Me kõik tahame end oma kodus turvaliselt tunda. Kui tihti mõtleme aga sellele, millised ohud võivad meid meie kodus varitseda? Mida ja kuidas tuleb koduses keskkonnas teha, et nii kodu ise kui ka seadmed, mida kasutame, oleksid töökorras ja vastaksid kõikidele ohutusnõuetele.

Ehitise nõuetele vastavuse ja ohutuse eest vastutab omanik. Korterelamutes jaguneb korteriomand reaalosaks ja kaasomandiks. Kõik ühiskasutuses olevad konstruktsioonid ja tehnosüsteemid ning nende osad (nt kandvad seinad, küttesüsteem koos radiaatoritega, kandvas seinas olevad avatäited, ühiskasutuses (trepikodades, keldrites jm) asuvad gaasiseadmed ja -paigaldised ning elektriseadmestik jne) on kaasomandi osa, st kaasomandi üle otsustavad korteriomanikud ühiselt ning omavoliline ümberehitamine/väljavahetamine on keelatud. Korterisiseste elektri- ja gaasiseadmete ning -paigaldiste eest vastutab korteri omanik.

Loe lähemalt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti meelespeast “Ohutu kodu” SIIT.

Allikas: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet