Ehitise garantii ehk ehitusgarantii

14.06.2019

EKÜL tarbijanõuanne

– 1.    juulil 2015 hakkas kehtima ehitusseadustik, millega kadus ehitusgarantii andmise mõiste ja kohustus.

Ehitise garantii saab nüüd tekkida ainult ehitaja ja garantii saaja vahelise kokkuleppe alusel. Kokkuleppe puudumisel ei ole pärast ehitajalt tööde vastuvõtmist ehitisel garantiid.

– Hoolimata sellest, kas ehitajaga on sõlmitud ehitise garantii kohta kokkulepe, kaitseb tarbijat võlaõigusseaduse regulatsioon. Seaduse alusel eeldatakse, et kui tarbijale müüakse kinnisasi, või kui ehitaja ehitab tarbijale ehitise, siis kahe aasta jooksul ilmnenud vead olid olemas ostu hetkel või ehitise üleandmisel. Tarbija ei pea puuduste ilmnemisel enam kahe aasta jooksul tõendama, et vead olid olemas ostu hetkel või ehitise üleandmisel.

Alati tasub kaaluda garantii kokkuleppe sõlmimist. See võimaldab maandada riske olukorras, kus mõnede ehitustööde puudused võivad välja tulla hiljem.