TÖÖPAKKUMINE: EKÜL Lõuna regiooni juht

30.11.2022

EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT
otsib oma meeskonda
LÕUNA REGIOONI JUHTI

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) on liikmesorganisatsioon, mis esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Liit nõustab korteriühistuid, korraldab koolitusi ja konverentse, jagab ühistutele õigusabi, osaleb seadusloomes, annab välja korteriühistute ajakirja “Elamu” ning viib ellu üleriiklikke ja rahvusvahelisi koostööprojekte elamuvaldkonnas. https://www.ekyl.ee

Otsime oma meeskonda organisaatori võimetega, innovaatilise mõtlemise ja sotsiaalse närviga rõõmsameelset inimest, kes on valmis kaasa aitama korteriühistute edukale toimimisele EKÜL Lõuna regioonis. Kui sul on soov luua ja hoida suhteid korteriühistutega, leida koostööpartnereid, esindada väärikalt Eesti Korteriühistute Liitu, korraldada koolitusi, ümarlaudu, konverentse ning suhelda kohalike omavalitsustega, siis oled oodatud meiega liituma. Töökoht asub Tartus.

Tööülesanded:

 • EKÜL Lõuna regiooni tegevuse tulemuslik juhtimine
 • EKÜL Lõuna regiooni esinduse tegevuskava koostamine ja aruandluse esitamine
 • Suhtlemine kohalike omavalitsustega
 • Koolituste ja ümarlaudade organiseerimine ja läbiviimine
 • Olemasolevate ja uute EKÜL liikmetega suhtlemine, EKÜL liikmeskonna suurendamine
 • EKÜL liikmete nõustamine ja igapäevaste probleemide lahendamine
 • Korteriühistute juhtorganite nõustamine
 • Vastavalt vajadusele osalemine korteriühistute üldkoosolekutel
 • Ühistulise tegevuse propageerimine
 • Lõuna-Eesti Korteriühistute Foorumi korraldamine kord aastas

Eeldused:

 • Algatusvõime ja valmidus meeskonnatööks
 • Korrektsus, täpsus, pingetaluvus ja vastutustunne
 • Aktiivne ja positiivne ellusuhtumine
 • Töökogemus inimeste ja/või protsesside juhtimise ning projektide elluviimise valdkonnas
 • Eesti ja vene keele oskus
 • Eelnev kogemus töös korteriühistutega

Kasuks tuleb:

 • Autojuhilubade olemasolu ja auto kasutamise võimalus
 • Võimalus olla vajaduse korral tööl ka õhtuti ja nädalavahetusel

Pakume:

 • huvitavat ja Eesti elamuvaldkonna arengu jaoks olulist tööd
 • töökohta Tartu linnas
 • paindliku tööajaga osalise tööajaga tööd
 • võimalust oma tööaega iseseisvalt planeerida
 • toetavat ja abistavat kollektiivi
 • eneseteostus- ja koolitusvõimalusi
 • lisatasu osutatud teenuste eest

Kandidaatidel palume saata sooviavaldus ja CV kuni 20. jaanuarini 2023 aadressil ekyl@ekyl.ee.
Küsimused ja lisainfo telefonil 627 5740 või ekyl@ekyl.ee.