Kõiki Eesti inimesi oodatakse täitma rahvaloenduse lühikest e-küsimustikku

28.12.2021

 

Kuni 22. jaanuarini 2022 on avatud rahvaloenduse e-küsimustik, millele on oodatud vastama kõik Eesti inimesed. Rahvaloendaja telefonikõne või külastust võivad oodata üksnes kohustuslikku valimisse kuuluvad inimesed, kes ise e-ankeeti täitnud ei ole.

Täida rahvaloenduse lühike e-küsimustik siin: https://uuringud.stat.ee. Vastamine võtab aega vaid umbes viis minutit inimese kohta.

Rahvaloenduse infomaterjalid saab alla laadida siit: https://bit.ly/3JqPQ6x
Oleme väga tänulikud, kui leiate võimaluse neid materjale ühistutes edasi jagada. Näiteks leiate siit  rahvaloenduse infolehe, mille palume välja printida, et panna see üles trepikodade teadetetahvlitele. Infot võite edasi jagada ka oma veebikeskkondades ja sotsiaalmeediakanalites – selleks on meil olemas näiteks rahvaloenduse lühikesed videoklipid, aga ka bännerid.

 

 

Mida tasub rahvaloendusest teada?

Tänavune rahvaloendus toimub teisiti kui varasemalt. Suurema osa andmetest kogub statistikaamet riigi registritest ja registripõhise loendusega saavad automaatselt loendatud kõik inimesed. Isegi siis, kui inimene ise midagi ei tee. Ootame väga siiski kõiki kaasa lööma, sest iga vastus läheb arvesse ja nii saame täpsemad tulemused.

Rahvaloenduse küsitlus toimub kahes etapis, kahel eri meetodil. 28. detsembrist kuni 22. jaanuarini on kõik Eesti elanikud oodatud vastama veebiküsitlusele. Veebiküsitlusele järgneb ajavahemikul 01.02.–28.02.2022 küsitlus telefoni teel või kodus neile loenduse valimisse kuuluvate aadresside elanikele, kes ei ole oma vastuseid veebi teel edastanud. Küsitluse juhuvalimis on umbes 41 000 aadressi üle Eesti. Nende aadresside ca 61 000 elanikule on vastamine kohustuslik ja neile saadetakse postiga ka sellekohane teade. Küsitlusel osalemise kohta saab lähemalt lugeda siit.

Küsimustikule saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on Eestis ning selle kohta tuleb vastav meeldetuletus e-posti aadressile. Need, kelle jaoks vastamine on kohustuslik, saavad paberkirjal kutse ka tavapostkasti. E-küsimustikku saab täita rahvaloendus.ee kodulehel tuvastades ennast ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Ankeedi täitmine võtab aega umbes viis minutit inimese kohta.

Ankeet hõlmab vaid küsimusi, mille kohta teadlased, ametnikud ja organisatsioonid infot vajavad, kuid registritest täna veel vastuseid ei leia. Küsimused puudutavad näiteks võõrkeelte ja murrakute oskust, usulist kuuluvust ja terviseseisundist põhjustatud elulisi piiranguid.

Rohkem infot rahvaloenduse kohta leiab: www.rahvaloendus.ee.