Projektikonkurss “Väärtustades toitu”

01.02.2020

Eesti Korteriühistute Liit

kuulutab välja

PROJEKTIKONKURSI KODANIKEÜHENDUSTELE

mille eesmärk on tõsta teadlikkust seoses toiduraiskamisega kodumajapidamistes ning tutvustada võimalusi selle vähendamiseks.

Välja antakse kaks 3000 euro suurust projektitoetust.

Abikõlbulikud tegevused:
Avalikud teavitusüritused
Haridusliku eesmärgiga üritused
Loomingulised ja kultuuriüritused
Töötoad
Teised toiduraiskamise vähendamisele suunatud tegevused

Kandideerima on oodatud kodanikuühendused, seltsingud, esindusorganisatsioonid ja teised antud valdkonnas tegutsevad organisatsioonid.

Täiendav info taotlusvooru kohta (inglise keeles): Terms of Reference

Projekti taotlusvorm koos lisadega (eesti keeles):

Lisa 1. Projekti taotlusvorm

Lisa 2. Projekti eelarve

Lisa 3. Varasemad projektid

 

Projektitaotlused palume esitada hiljemalt 28.02.2020 aadressile: ekyl@ekyl.ee.

Lisainfo meili teel aadressil ekyl@ekyl.ee.

Projektitoetused jagatakse välja rahvusvahelise koostööprojekti “Väärtustades toitu” (inglise keeles: “Sincerely, food”) raames, mille eesmärgiks on tõsta tarbijate teadlikkust toidujäätmete vähendamise võimalustest kodumajapidamistes, sh jagada toidunippe, selgitada kaubanduses kasutatavaid toidumärgistusi, koostada õppematerjale, viia läbi temaatilisi seminare, koolitusi täiskasvanutele ning õppetunde koolides. Projektiga soovitakse juhtida avalikkuse tähelepanu toiduraiskamisega kaasnevatele globaalsetele mõjudele ja toidujäätmete vähendamise olulisusele, sh avaliku meedia ja teavituskampaaniate vahendusel. Projekti tegevused toimuvad Eestis, Lätis, Leedus, Rumeenias, Bulgaarias ja Horvaatias. Tegevust kaasrahastab Euroopa Liit.
Veebileht:
www.ekyl.ee/vaartustadestoitu

Kaasrahastab Euroopa Liit