INFOVOLDIKUD: Nõuanded energia lõpptarbijale

01.12.2019

Energia on üks olulisemaid ressursse, mis on vajalik nii kodustes majapidamistes kui ja ettevõtluses. Eesti on keskmisest suurema energiatarbimisega riik, kus ligi 35% kogu energiast tarbitakse kodumajapidamistes. Aastast aastasse suureneb majapidamiste energiakulu, mis tähendab, et senisest rohkem tuleb leida võimalusi energia säästmiseks.

Seaduse kohaselt on energia lõpptarbijaks füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab energiat oma vajadusteks. Kütte, jahutuse ja sooja tarbevee lõpptarbijaks kortermajades on korteriühistud, kui energia müüki ei ole korraldatud teisiti.

Eestis sätestab energia lõpptarbijate jaoks olulised õiguslikud alused ja tegevussuunad energiamajanduse korralduse seadus.

Kuidas hoiad sina kokku energiat ja sellele kuluvat raha?

LAE ALLA

Infovoldik energia lõpptarbijale eesti keeles SIIN

Infovoldik energia lõpptarbijale vene keeles SIIN

Teavitust toetab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.