KUTSE liidukoosolekutele

08.04.2024

Austatud Eesti Korteriühistute Liidu liige!

 

Käesolevaga edastab Eesti Korteriühistute Liidu (edaspidi EKÜL) juhatus otsuse eelnõu regionaalsete liidukoosolekute kokkukutsumiseks. Liidukoosolekud korraldatakse mittetulundusühingute seaduse § 221 alusel, koosolekut kokku kutsumata vormis, välja arvatud Saaremaal.

1.      Põhja regiooni (Harjumaa, Tallinn, Hiiumaa, Ida- Virumaa, Lääne- Virumaa, Raplamaa, Järvamaa) liidukoosolek toimub koosolekut kokku kutsumata vormis ja vastamise tähtajaks on 24.04.2024 kell 12.00, e-mail ekyl@ekyl.ee

2.      Lõuna regiooni (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa, Viljandimaa) liidukoosolek toimub koosolekut kokku kutsumata vormis ja vastamise tähtajaks on 24.04.2024 kell 12.00, e-mail tartu@ekyl.ee

3.      Lääne regiooni (Pärnumaa, Läänemaa) liidukoosolek toimub liidukoosolek toimub koosolekut kokku kutsumata vormis ja vastamise tähtajaks on 24.04.2024 kell 12.00, e-mail parnu@ekyl.ee

4.     Saaremaa esinduse liidukoosolek toimub tavapärasena koosolekuna 17.04.2024 kell 17.00, e-mail saaremaa@ekyl.ee

Päevakord:

  1. Volinike valimine Eesti Korteriühistute Liidu Liidupäevale, mis toimub kohapeal 17. mail 2024 kell 13.00, Radisson Blu Hotel Olümpia,  aadress Tallinn, Liivalaia 33.

 

Lugupidamisega

Eesti Korteriühistute Liidu juhatus