Kuidas toimub üldkoosolekul hääletamine, kui korteriomanik on alaealine?

02.01.2022

Meie majas on ühel korteril viis omanikku, neist kolm on täis- ja kaks alaealised. Seejuures ei ole lapsevanemad korteri kaasomanikud. Kuidas toimub antud juhul üldkoosolekul hääletamine?

Vastab Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep.

Piiratud teovõimega omanikke (alaealised lapsed) esindavad üldkoosolekul nende seadusejärgsed esindajad (lapsevanemad). Seega antud näitel on hääleõigustatud isikuteks lapsevanemad ja kolm täisealist korteriomanikku. Antud isikute grupp saab hääleõigust teostada kas ühiselt (kõik viibivad koosolekul ja hääletavad) või konkreetse esindaja kaudu.

Seaduse seletuskirjas on sarnast olukorda selgitatud järgmiselt: „Korteriomanike üldkoosolekul osalemisel ja muul viisil oma õiguste teostamisel peavad korteriomandi ühised omanikud arvestama sellega, et oma õigusi saavad nad teostada ainult ühiselt.

See tähendab, et korteriomanike üldkoosolekul osalemiseks peavad nad kõik koosolekul kohal viibima või määrama ühe ühistest omanikest või ka kolmanda isiku endale esindajaks. Kui korteriomandi ühised omanikud viibivad kõik ise üldkoosolekul kohal, siis on neile kuuluv üks hääl antud ainult juhul, kui kõik ühised omanikud on selle andmisega nõus.”

Nõuanne ilmus ajakirjas ELAMU 4/2021