KredEx: tulekul uued teenused hoonete energiatõhususe suurendamiseks

19.06.2020

Hea korteriühistu!

Eesti elamufondi korrastamine ja hoonete energiatõhususe suurendamine on olnud väga pikalt KredExi üks prioriteetsetest tegevussuundadest. Ka sel aastal jätkame nii teada ja tuntuks saanud korterelamute rekonstrueerimistoetuse väljastamisega, kuid toome turule ka uusi teenuseid, et parandada rekonstrueerimiseks vajaliku kapitali kättesaadavust üle Eesti ning lähtume toetuse väljastamisel seni rohkem regionaalsetest vajadustest. Järgnevalt ülevaade teenustest.

Korterelamute rekonstrueerimistoetus. Taotluste vastuvõtt algas 11. juunil.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. Toetus on voorupõhine ja taotlused rahuldatakse piirkonnale eraldatud rahaliste vahendite mahus. Muudatuste eesmärk on toetuste ühtlasem regionaalne jaotumine ja võrdsemate võimaluste andmine toetuse taotlemisel.

Vastavalt Eurostati territoriaalse statistika arvepidamisele (NUTS 3) jaotub toetus Eesti piirkondades järgmiselt:

  • Põhja-Eesti (Harju maakond) – 3 864 505 eurot
  • Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond) – 3 696 425 eurot
  • Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond) – 5 669 713 eurot
  • Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond) – 3 621 925 eurot
  • Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond) – 11 683 929 eurot.

Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis.

Toetust saab 30% Tallinnas ja Tartus ning 40% Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas. Ülejäänud Eestis saab toetust 50%. Kõigis piirkondades väljaspool Tallinna ja Tartut on võimalik taotleda toetust 10% vähem juhul, kui ei tehta soojustagastusega ventilatsiooni või ei suudeta tagada akende joonkülmasilla nõuet.

Erakorraline korterelamute rekonstrueerimistoetus. Taotluste vastuvõtt algab 20. juulil.

Lisaks Euroopa Liidu poolt rahastatud korterelamute rekonstrueerimistoetusele avaneb pärast eelkirjeldatud voorulist toetust ka jooksva taotlusvooruna uus korterelamute toetus. Võrreldes varasemaga on seal rida erinevusi. Toetuseks on ette nähtud 71 miljonit eurot. Toetust saavad enne 2000. aastat ehitatud majad ning taotlusvoor on avatud kuni rahade ammendumiseni. Kõige põhimõttelisem erinevus puudutab tööde mahtu – korterelamu toetusega on võimalik saada toetust ka väiksematele eraldiseisvatele töödele, kui maja asub sellises piirkonnas, kus ruutmeetri hind jääb alla 200 euro. Sellisel juhul on toetuse määr 30%. Korterelamu toetuse taotlusvoor avaneb koheselt pärast eelkirjeldatud korterelamu rekonstrueerimistoetuse vooru ehk eeldatavalt 11. juulil. Kui korteriühistu ei saa Euroopa Liidu vahenditest rahastatava korterelamute rekonstrueerimistoetuse voorust raha, soovitame esitada taotluse ka selles voorus. Toetuse määrad jäävad samaks.  Täpsemad tingimused avalikustame jooksvalt meie kodulehel.

Korterelamu renoveerimislaen

Alates 25. maist saavad korteriühistud taotleda KredExist renoveerimislaenu, juhul kui pank on laenu andmisest keeldunud või pakutud tingimused ebamõistlikult kulukad. Laenu suurus ühistu kohta on kuni 3 miljonit eurot. Uue renoveerimislaenu ellukutsumise tingis olukord, kus osa korteriühistuid ei saa maja korrastamiseks pangast vajalikku laenu oma piirkonna kinnisvara madala turuväärtuse tõttu. KredExi jaoks on oluline, et igas Eesti nurgas oleks võimalik korterelamu võimalikult terviklikult korda teha ning selleks vajalik raha oleks kõigile ühistutele kättesaadav.

Laenuga saab rahastada korterelamute renoveerimistöid alates väiksematest töödest kuni tervikliku rekonstrueerimiseni. Laenu saab kombineerida ka eelpool mainitud KredExi rekonstrueerimistoetusega, mis koosmõjus annab hoonele täiesti uue näo, hea sisekliima ja kaasaegsed elamistingimused. Renoveerimislaen on suunatud jätkusuutlikule ja krediidivõimelisele korteriühistule. Laenu saamise tingimuseks on, et varasem laenutaotlus on panga poolt tagasi lükatud või panga pakutud tingimused on ebamõistlikud (näiteks liiga lühike tähtaeg või tavapärasest kõrgem intress). Renoveerimislaenu taotlemisel tuleb esitada vähemalt kahe panga eitav otsus, üldkoosoleku otsus laenu võtmiseks ja rekonstrueerimiseks, hinnapakkumised ja majandusaasta finantsaruanne ning teised vajalikud dokumendid.

Innovatsiooniprojekt

KredExil on head kompetentsid energiatõhususe valdkonnas ning oleme pidevalt rahastanud erinevaid valdkonna uuringuid ja projekte. Selle aasta suvel käivitub korterelamute rekonstrueerimise pilootprojekti meede, mis toetab uute tehniliste lahenduste kasutuselevõttu seeläbi vähendades rekonstrueerimistöödele tavapäraselt kuluvat aega. See on oluline, sest rekonstrueerimine tuleb teha hoonetes, kus elanikud ehitustööde ajal sees elavad.

Pilootprojekti aluseks on mõned aastad tagasi valminud TTÜ näidismaja Akadeemia teel, mis rekonstrueeriti kasutades tehases eeltoodetud puitelemente. Ka Euroopas on laiemalt hoogustunud tehases toodetud puitelementidest ja -paneelidest ehitamine. Selline tehases eeltootmine on keskkonda säästev ja energiatõhusam, sest aitab vältida tarbetut materjalikulu ning võimaldab tehnosüsteeme ja aknaid paigaldada elemendi osana.

Selline meetod esialgu on tavapärasest rekonstrueerimisest eeldatavalt pisut kallim ja seetõttu on ka toetusmäär kõrgem – toetust saab 50% tööde maksumusest. Kuna tegemist on Eestis rekonstrueerimist arvestades uue meetodiga, siis valib KredEx ühistule projekteerija ning ehitaja avaliku konkursi teel ise. Hetkel töötatakse välja täpsemaid tingimusi.

Toetus on suunatud tüüpmajadele, mida leidub üle-eesti nagu näiteks Mustamäe, Õismäe, Lasnamäe paneelmajad, hruštšovkad ja Tartu Annelinna korterelamud.

 

SA KredEx
www.kredex.ee