Eesti Korteriühistute Liidu korteriühistute kindlustamise ühisost

19.01.2024

Eesti Korteriühistute Liit valmistab ette korteriühistute kindlustamise ühisostu.

Tähelepanu! Seoses ühistute suure huviga ühisostu vastu viimastel päevadel on küsitluse täitmise tähtaega pikendatud kuni 5. veebruari südaööni!

Miks me seda teeme?
Kahjuks on Eestis veel päris palju kindlustamata kortermaju, õnnetused aga ei hüüa tulles. Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) kindlustuse ühisostu eesmärk on pakkuda liidu liikmetele ja liikmeks astuda soovivatele korteriühistutele turu parima hinna ja kvaliteedi suhtega kindlustuslahendust. Samuti soovime suurendada ühistute teadlikkust kindlustuse olulisusest ning aidata maandada ettenägematuid ja suurt kahju tekitada võivaid riske.
 
Mida ühisost annab?

Käesolev korteriühistute kindlustamise ühisost hõlmab korteriühistu jaoks järgnevaid peamiseid ja olulisi kindlustuskaitseid:

1. Hoonekarbi koguriskikindlustus ehk ettenägematu prognoosimatu sündmus sh tulekahju, torm,  torustiku leke, üleujutus, vandalism, vargus. Hoonekarbi koguriski kindlustuse omavastutus käesolevas ühisostus on 200€.
2.  Vastutuskindlustus, mis kaitseb korteriühistut nõuete vastu, mille põhjustasid näiteks jääpurikad, libe kõnnitee, murdunud puu vms, samuti torustiku purunemise tagajärjel tekkinud varakahju KÜ liikmele. Vastustuskindlustuse hüvituslimiitide valiku 30000, 50 000,100 000 eurot leiab ankeedist.

Kuidas ühisostu ettevalmistus välja näeb?

EKÜL kindlustuse ühisostu ettevalmistavas küsitluses kogume esmalt andmeid, et selgitada välja ühisostust huvitatud korteriühistute hulk. Kui korteriühistu on soodsast kindlustuspakkumisest huvitatud, palume täita ankeedi siin:
ÜHISOSTUS OSALEMISE ANKEET

Küsitlust saavad korteriühistud täita ajavahemikul 22.01.2024 – 05.02.2024 südaööni!

Saadetud vastused kogutakse Eesti Korteriühistute Liidu poolt kokku ning saadetakse 7. veebruaril 2024  kindlustusseltsidele pakkumise tegemiseks ühisostu põhimõttel. Pakkumisi ootame kuni 22. veebruarini 2024. Soodsaima pakkumise teinud kindlustusselts saab õiguse alates 1. märtsist 2024 ühe kuu ja maksimaalselt nelja kuu jooksul teha pakkumisest huvitatud korteriühistule juba otse kindlustuspakkumise.

Küsimustiku täitmine võtab aega 5 minutit. Täname ja soovime meeldivat täitmist. NB! Ankeedi täitmine ei kohusta lepingut sõlmima!

Lisaküsimuste puhul kirjutage palun  e-kiri: yhisost@ekyl.ee
või helistage telefonil 56 66 70 20

Eesti Korteriühistute Liit