Arvestusalase revisjoni juhend korteriühistule

29.11.2016

Audiitorkogu on välja töötanud arvestusalase revisjoni juhendi toetamaks kõiki ühinguid, kellel on seadusest tulenev kohustus korraldada majandusaasta aruande revisjon. Juhend pakub praktilist tuge korteriühistu revisjoni teostajale, sest selles sisalduv näidisprotseduuride loetelu on kujundatud ennekõike korteriühistute revisjoni eripära silmas pidades. Juhend hakkab kehtima 1. jaanuarist 2017.

Eesti Korteriühistute Liit peab oluliseks, et juhend valmis mitmete osapoolte koostöös ning juhendi koostamisel on arvesse võetud Eesti Korteriühistute Liidu poolt oma liikmete hulgas kogutud arvamusi juhendi sisu kohta. Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul annab vastavalikustatud juhend hea ja professionaalse aluse revisjoni läbiviimiseks korteriühistutes ning levinud revisjonipraktikate ühtlustamiseks.

Arvestusalase revisjoni juhendiga saab tutvuda Audiitorkogu kodulehel: Revisjoni juhend