Kas korteriühistul on õigus nõuda korteriomanikult, et ta võimaldaks enda korteris torud välja vahetada?

30.03.2021

Omanik tegi korteris ümberehitusi, kattes torud kipsplaadiga. Omanik kardab, et ühistu tellitud tööde käigus rikutakse tema korteri siseviimistlus. Kas korteriühistul on õigus nõuda korteriomanikult, et ta võimaldaks enda korteris torud välja vahetada?

Vastab Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep.

Korteriühistu ülesandeks on korteriomanike ühise omandi hooldamine, sealhulgas elamu tehnosüsteemide korrashoidmine. Korrashoiukohustuse täitmist tagavaks meetmeks on ka tööd seoses torustiku uuendamisega. Omanik peab seadusest tulenevalt torude vahetamise võimaldama. Vastavalt näeb korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 31 lg 1 punkt 3 ette, et korteriomanik peab võimaldama eriomandi eset kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks.

Korterisse sissepääsu ei saa välistada põhjusel, et sellega võivad kaasneda korteri siseviimistluse kahjud. Omaniku hirmud ei ole aluseks ühistu ülesannete täitmist takistada. Pealegi tuleb arvestada, et kui korteriomanik on torustiku kinni ehitanud, on ta ise end kahjude tekkimise situatsiooni asetanud. Korteriomanik ei saa eeldada, et elamu tehnosüsteeme või selle osi ei renoveerita või et ühistul ei ole ka mõnel muul põhjusel vajadust tehnosüsteemile ligi pääseda (näiteks avariitööd).

Teiseks juhin tähelepanu, et kui korteriomanik on korteris ümberkorraldusi teinud ja vastavate toimingute tagajärjel on kütte- või veepüstikud suletud, siis korteriomanikul puudub õigus nõuda ühistult endise olukorra taastamist või kahjude hüvitamist. Riigikohus selgitas, et korteriomanikul ei ole õigust taastada senist olukorda, seega küttesüsteemi torusid kinni ehitada, kui see takistab kaasomandi eseme (torustiku) ühist valdamist ja kasutamist. Samuti viitas kohus, et ka kaasnevate kulude hüvitamist ei saa nõuda (Riigikohtu tsiviilkolleegiumi selgitused kohtuasjas nr 3-2-1-116-11).

Juhul, kui omanik sissepääsu ei taga, tekitab see korteriomanikule endale täiendavaid probleeme – kui ta korterisse sissepääsu ei võimalda, on ühistul õigus nõuda sissepääsu kohtumenetluse kaudu. Korterisse sissepääsu võimaldamise nõude kõrval on kohtuavalduses võimalik nõuda ka ühistule tekitatud kahjude hüvitamist, näiteks omaniku tegevusetusega kaasnenud või kaasnevate ühistu lisakulude hüvitamist.