Juhatusele tasu määramine üldkoosolekul

18.10.2021

Üldkoosolekul valitakse uued KÜ juhatuse liikmed. Kas sellisel puhul on üldkoosolekul õigus määrata juhatusele tasu olenemata sellest, et üldkoosoleku päevakorras nimetatud juhatuse tasu määramist või muutmist polnud?

Vastab Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Vastus tuleneb mittetulundusühingute seadusest (MTÜS § 201 ). Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat osalusnõuet. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

On elementaarne, et uue juhatuse valimise küsimuse juurde määratakse neile ka tasu, kuid hilisemate võimalike vaidluste vältimiseks tuleks siiski punkt üldkoosoleku päevakorda lisada. Soovitan sellisel juhul pigem uuel valitud juhatusel kutsuda kokku uus KÜ üldkoosolek ja võtta kasvõi tagasiulatuvalt otsus vastu, juhul kui tasu on juba vahepeal makstud.

Nõuanne ilmus ajakirjas ELAMU 3/2021.