Seadused

Tuletõrje ohutuse nõudmised KÜ-s

Esileht Forums Seadused Tuletõrje ohutuse nõudmised KÜ-s

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Autor
  Postitused
 • #3145
  imagine
  Keymaster

  Dzesika | 31.10.2012

  Tekis küsimus kas korrusmaja keldrites motorataste ja mopeedite hoidmine on vastuolus tuletõrje ohutuse nõudmistega?
  Kas on olemas nimetatud eeskirjad? Ja kui on olemas siis kuidas takistada ohtlike esemete hoidistamine maja keldrites ja kelle poole pöörduda antud küsimuses.

  #3146
  imagine
  Keymaster

  Roland KÜ esimees | 19.11.2012

  Tuleohutusseadus § 19. Põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõuded

  (1) Põlevmaterjali ei tohi hoida ehitises, selle all või vahetus läheduses selliselt, et see põhjustaks tuleohu või raskendaks päästetööd.

  (2) Jäätmete hoiukoht peab paiknema põlevmaterjalist või süttiva pinnakihiga ehitisest või mis tahes tulepüsivusega ehitise välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast ohutus kauguses.

  (3) Ehitises võib hoida ja kasutada hoone kütmiseks mõeldud põlevvedelikku või tuleohtlikku gaasi või muud plahvatusohtlikku põlevmaterjali, kui nende hoidmisel või kasutamisel on täidetud ehitisele ettenähtud nõuded.

  (4) Põlevmaterjali peab piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis paigutama vastavalt ohtlike ainete hoidmise ühtesobivusele.

  (5) Põlevmaterjali ladustamine või mootorsõiduki või muude sõidukite parkimine ehitiste vahelise tuleohutuskuja alal ei tohi ehitistele tekitada täiendavat tuleohtu ega takistada päästetööd.

  (6) Laoplatsil peab põlevmaterjali paigutama sellisesse kohta ja sellises koguses, nagu on laohoone või -platsi plaanis määratud. Plaani peab panema välja laohoone või -platsi sissekäigu juurde nähtavale kohale. Tootmis- ja laohoones märgitakse läbikäigu piir ja materjali põrandale ladustamise koht hästi nähtava piirjoonega.

  (7) Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded kehtestab siseminister määrusega.

  Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/13356396

  Jõudu!

  #3147
  imagine
  Keymaster

  Roland KÜ esimees | 19.11.2012

  Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded § 2. lg 3 Mootorikütust, lahusteid ja muid tuleohtlikke vedelikke võib ladustada eluhoone keldris ja eluhoonega samas ehitises paiknevas garaažis mõistlikus koguses, mille puhul on tagatud võimaliku tuleohtliku vedeliku tulekahju kustutamine esmaste tulekustutusvahenditega. Mitme korteriga elamu puhul võib eluhoone keldris ja eluhoonega samas ehitises paiknevas garaažis ladustada tuleohtlikke vedelikke, mille leekpunkt on alla 55 °C, koguses kuni 5 liitrit korteri kohta.

  #3148
  imagine
  Keymaster

  Kristi | 11.12.2013

  Tere, sooviks teada, mis suunas avanev turvauks tohib korteril olla paigaldatud? Kas välja poole avanev korteri uks on kuidagi vastuolus tuletõrje ohutuse nõudmistega?

  #3149
  imagine
  Keymaster

  Kajar | 19.03.2014

  Kas prügišahtide kasutamine ja prügi kogumine sahtiruumis asuvasse konteinerisse võib lugeda tuleohutusnõuetele mittevastavaks vastavalt § 19(1)ja (2) alusel.
  Samuti kas korterelamu trepikojas on tulekustuti olemasolu nõutav?

  #3150
  imagine
  Keymaster

  Maire | 08.05.2015

  Kas tohib kortermaja tehno-ruumis hoida muruniidukit(peale niitmist ikka on kytust paagis)kui ruum asub 1 korrusega samal kõrgusel,ei ole turvaust.Maja on 2 korruseline ,6 korterit.

  #3151
  imagine
  Keymaster

  tiia mägi | 27.10.2015

  kas keegi oskab öelda sellist seadusesätet, mis kohustab korterelamut kasutama korstnapühkija teenust kui köetakse diisliga oma katlamajas ja on moodulkorsten.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • The forum ‘Seadused’ is closed to new topics and replies.