Võlgnikud

Re: viiviste ja põhivõla tasumine

Esileht Forums Võlgnikud Re: viiviste ja põhivõla tasumine

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Autor
  Postitused
 • #3077
  imagine
  Keymaster

  Mari | 09.05.2014

  KÜ-s on liikmeid, kes ei tasu arveid korralikult. Nendele arvestatakse viivist. Kui nüüd võlgnik tasub mingi summa, mis ei kata nii põhivõlga kui ka viivist, kas esmalt arvestatakse tasutuks viivis ja seejärel põhivõlg või vastupidi?

  Näit. põhivõlg on 100 eur, viivis 45 eur, võlgnik tasub 80 eur. Kas loetakse tasutuks viivs 45 eur ja põhivõlg 35 eur või põhivõlg 80 eur ? Mis seaduse alusel?

  #3078
  imagine
  Keymaster

  Salve | 31.05.2014

  Riigikohtu seisukohad (kohtuasi nr 3-2-1-174-11): ” Kostja väited VÕS § 88 väära kohaldamise kohta ei ole kolleegiumi arvates põhjendatud. VÕS § 88 lg 6 p 1 kohaselt, kui võlgnik ega võlausaldaja ei ole määranud, millise kohustuse täitmiseks raha, esemed või teenus arvestatakse, loetakse täidetuks esimeses järjekorras esimesena sissenõutavaks muutunud kohustus. Kolleegium nõustub maakohtuga, et kostja ei ole praegusel juhul määranud, mis kuude eest ta summasid tasus (makse selgitusse on märgitud vaid “komm.maksed, võlg”Wink. Ka hageja ei ole väitnud, et tema oleks määranud, millise kohustuse katteks on kostja maksed loetud. Maakohus on õigesti lähtunud praegusel juhul VÕS § 88 lg-s 6 sätestatud järjekorrast, lugedes täidetuks esimeses järjekorras esimesena sissenõutavaks muutunud kohustuse. VÕS § 88 lg 8 kohaselt, kui võlgnik peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi ja intressi, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud intressi ning lõpuks põhikohustuse katteks. Maakohus on õigesti leidnud, et intress VÕS § 88 lg 8 tähenduses tähendab ka viivist (viivitusintressi).”

  kohtulahend kättesaadav
  http://www.nc.ee/?id=11

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • The forum ‘Võlgnikud’ is closed to new topics and replies.