Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2017. aastal

07.02.2018

Ilmunud on uus käsiraamat riigikohtu lahendite kohta korteriühistute asjades. Raamat on tasuta kättesaadav aadressil https://issuu.com/ekyl/docs/ky_2017

Käsiraamat on koostatud 2017. aasta Riigikohtu lahendite baasil. Raamatu väljaandmist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Põhilised ühistute probleemid (märksõnad), mis on aktuaalsed ja milledele käsiraamatu lugemine vastused annab:

Töövõtulepingust tulenevaid nõudeid saab esitada ühistu, mitte korteriomanik
Elamu katuselt lume ja jää eemaldamine
Hea usu põhimõte otsuste täitmisel
Juhatuse asendusliikme määramine kohtu kaudu
Heakorraeeskirjast tulenevate kohustuste laiendamine ühistu juhatuse liikmetele
Renoveerimis-tööde käigus tekkinud korteri siseviimistluskahjustuste likvideerimine
Kas ühisuses saab üks korteriomanik sõlmida koristuslepingu, millest tulenev tasumiskohustus laieneks ka teistele korteriomanikele?
Kas kinnistu koosseisus olevas ühes hoones on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek restorani pidamiseks?
Ehitusluba või muu avalik-õiguslik dokument ei asenda kaasomaniku nõusolekut kaasomandi kasutamiseks ja käsutamiseks