Korteriühistute VII Õigusteabepäev

24.04.2017

EHITUSTEGEVUSE KORRALDAMISE
ÕIGUSLIKUD PÕHIMÕTTED KORTERIÜHISTUS

3. mai 2017, kell 12:00-17:15, Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)
Millised muudatused toob kaasa 2018. jõustuv korteriomandi- ja korteriühistuseadus korteriühistule renoveerimist planeerides? Kes vastutab, kui ehitusetapid ei saa tähtaegselt valmis? Millised on selles olukorras korteriühistu õiguskaitsevahendid?

Registreeru kodulehel, telefonil 627 5740 või aadressil ekyl@ekyl.ee

12:00 – 12:15 Avasõnad

12:15 – 14:30 Ehitamine ja planeerimine 1. jaanuarist jõustuva korteriomandi ja korteriühistuseaduse valguses

Korteriomandi ehitamise erinõuded
Ehitise osa kui eriomand ja selle ehitamise erireeglid
Korteriomandi kasutamise reeglid
Korteriomandi omanike ja korteriühistu õigused ehitustegevuse reguleerimisel
Üks korteriühistu mitme maja peale- mida pidada silmas kruntide moodustamisel
Lektor: Tuulikki Laesson – jurist, LAESSON & PARTNERID

14.30: – 15:00 Kohvipaus

15:00 – 17:15 Ehituse töövõtusuhte tsiviilõiguslikud aspektid (sõlmimine, kohustused ja vastutus)
tellija vaatenurgast

Ehitamisega kaasnevad tsiviilõigussuhted – üldiseloomustus
Ehitaja tsiviilõigusliku vastutuse põhiliigid –lepingust, sh töövõtugarantiist tulenev vastutus; lepinguväline vastutus
Ehituslepingust pooltele tulenevad peamised kohustused
Ehitaja lepingulise vastutuse liigid – vastutus tähtaja ületamise ja mittekohase täitmise eest ja eeldused
Töö ülevaatamine ja vastuvõtmine – vastuvõetuks lugemine, mõju ehitaja vastutusele
Olulisemad tellija õiguskaitsevahendid – mida pidada silmas nende valikul ja maksmapanekul
Ehitaja vastutuse piirangud – vastutust piiravate kokkulepete lubatavus ja kehtivus ja tellija juhis
Mida pidada silmas ehitajaga töövõtulepingu sõlmimisel?
Lektor: Dr Kalev Saare – vandeadvokaat, Advokaadibüroo COBALT

Hind: EKÜL-i liikmetele 75 €; mitteliikmetele 95 € (sisaldab loenguid, õppematerjale ja kohvipausi)
(kui ühest korteriühistust osaleb rohkem, kui üks inimene: liikmetele 67,50 €; mitteliikmetele 85,55 €)

Õigusteabepäevale saab registreeruda siin

Registreeruda saab kuni 28.04.2017 või kuni kohtade arvu täitumiseni.
Kohtade arv on piiratud!

e-mail koolitus@ekyl.ee või helista 627 5740; 627 5750