Käsiraamat: Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2016. aastal

25.01.2017

Ilmunud on uus Eesti Korteriühistute Liidu käsiraamat, mis tutvustab korteriühistutele olulisi Riigikohtu lahendeid 2016. aastast. Raamat on järg aastatel 2012-2015 ilmunud väljaannetele.

Käsiraamat on tasuta kättesaadav siin: Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2016. aastal.

Juhime tähelepanu, et lugedes käsiraamatut arvuti laias ekraanivaates, saab kasutada raamatus asuvaid otselinke seadustele ja Riigikohtu lahenditele.

Raamatu väljaandmist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.