Erakorraline üldkoosolek

22.02.2021

Korteriomanikud esitasid juhatusele taotluse kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek. Selle korteriühistu põhikiri näeb ette, et juhatus peab kutsuma üldkoosoleku kokku 14 päeva jooksul nõude saamisest. Nõude edastamisest on möödunud rohkem kui 14 päeva, koosolekut aga ei toimunud. Kas juhatus on põhikirja rikkunud?

Vastab Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep.

Kui juhatus ei ole 14 päeva jooksul koosoleku teadet avaldanud/edastanud, on initsiatiivgrupil endal õigus koosolek kokku kutsuda. Seaduse järgi peab juhatus üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet. Mittetulundusühingute seaduse § 20 lõige 4 sätestab, et kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

Küsija märgib, et koosolekut ei ole 14 päeva jooksul üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse edastamisest toimunud. Kirjast aga ei selgu, kas juhatus on koosoleku teate avaldanud või mitte. Seega esitatud informatsiooni pinnalt ei ole võimalik väita, et ühistu juhatus on põhikirja rikkunud.

Täiendavalt selgitan järgmist: kõnealuse ühistu põhikirja kohaselt peab juhatus 14 päeva jooksul nõude saamisest koosoleku kokku kutsuma. Eelnevat silmas pidades peab juhatus 14 päeva jooksul koosoleku algatama, seega edastama/avaldama koosoleku kutsed.

Viidatud põhikirjapunkt reguleerib juhatuse kohustust 14 päeva jooksul koosolek kokku kutsuda, punkt ei näe aga ette seda, et koosolek peab selle tähtaja sees juba toimuma.

Nõuanne ilmus ajakirjas ELAMU 1/2021.