Terviseameti juhend korteriühistutele COVID-19 levikuperioodil

17.04.2020

Terviseameti teadaanne

 

Austatud korteriühistu juhatus ning korterite elanikud

Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kogu Eesti Vabariigi territooriumil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava viiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.

Viirusesse haigestumise riski ennetamiseks ja hinnates korteriühistute vajadust eriolukorras tegutsemise juhise järele, koostas Terviseamet asjakohase juhendi „Juhend korteriühistutele COVID-19 levikuperioodil“.

Amet selgitab, et korterelamute elanike (sh külastajate) poolt kasutatavates elamu erinevates kohtades (koridor, trepikoda, lift, pesuruum, kelder, mänguala jne) on viiruse leviku risk olemas ning seetõttu on hetkelises olukorras oluline, et kõik korteriühistud ja korterite elanikud järgiksid ameti poolt väljatöötatud juhendit. Juhendi täitmine võimaldab inimeste elu ja tervise parema kaitse ning säilimise.

Võimalike küsimuste korral palub amet pöörduda vastavalt piirkonnale Terviseameti Põhja, Lõuna, Lääne või Ida regionaalosakonna poole, kes annavad asjakohast nõu. Kontaktid leiab ameti veebilehelt.

Kokkuvõtvalt on täna ja ka edaspidi pädevate asutuste soovituste, juhendite ja meetmete järgimine iga füüsilise ning juriidilise isiku kohustus. Ainult nii toimivad nakkushaiguse tõrjemeetmed, kaitseme viiruse eest iseend ja oma lähedasi ning tuleme toime erinevate raskustega nii eraelus kui ka ettevõtluses. Amet soovib korteriühistutele ja korteri elanikele tervist ning jõudu nimetatud tegevuste elluviimisel.

JUHEND KORTERIÜHISTUTELE COVID-19 LEVIKUPERIOODIL

Vene keeles leiab juhendi SIIT.