Korteriühistud soovivad renoveerimisel suuremat otsustusõigust

01.04.2024

Eesti Korteriühistute Liidu teade
1.04.2024

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) korraldatud piirkondlikel foorumitel toimuvad ka renoveerimise teemalised ümarlauad. „Elamufondi renoveerimine on Euroopa üks prioriteete ning praeguste plaanide kohaselt tuleks seda teha juba aastaks 2050. See on väga ambitsioonikas eesmärk,“ rõhutas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

„Oluline oleks, et renoveerimisel väheneks bürokraatia ning tööde teostaja valikul mängiks rolli ka muud tegurid kui kõige madalam hind. Ümarlaudades osalejad rõhutasid, et praegune hankekorraldus jätab korteriühistu kui lõppvastutaja tegelema tagajärgedega,“ vahendas EKÜLi juht. Jaadla hinnangul võiks renoveerimiseks sobiva ehitaja valik olla sõltuvuses riikliku toetuse piirmäärast. „Olukorras, kus riigi toetus moodustab renoveerimise kogumaksumusest kõigest 30% ja 70% on korteriomanike raha, peaks otsustusõigus ehitaja valikul jääma korteriühistule,“ rääkis Jaadla.

Juba sel nädalal, 4. aprillil kohtuvad Tamsalus Virumaa ühistud ning taas on plaanis pidada maha korrusmajade renoveerimist käsitlev paneeldiskussioon. „Virumaa ühistud on väga tublid, on ju Rakvere esimene Eesti linn, kus sovetiaegne elamufond on renoveeritud. Rakvere kogemust jagame meelsasti teistelegi,“ vahendas Jaadla.

Virumaa korteriühistute foorum algab 4. aprillil kl 13 Tamsalu kultuurikeskuses (Sõpruse 3, Tamsalu). Foorumi kava EKÜLi kodulehel: https://www.ekyl.ee/virumaa-foorum-2024

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit www.ekyl.ee

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee