Korteriühistute liit plaanib ühistutele elamute kindlustamise ühisostu

22.01.2024

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) valmistab ette korteriühistutele suunatud elamute kindlustamise ühisostu. „Põhjuseks asjaolu, et suur hulk korruselamuid on täna ikka veel kindlustamata, kuid õnnetused on põhjustanud korterelamutele suurt kahju,“ selgitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. „Meie soov on pakkuda oma  liikmetele ja EKÜL liikmeks astuda soovivatele korteriühistutele parima hinna ja kvaliteedi suhtega kindlustuslahendust. Samuti soovime suurendada korteriühistute teadlikkust ettenägematute ja suurt kahju tekitada võivate riskide maandamisel,“ rääkis ta.

Jaadla sõnul hõlmaks ühisost hoonekarbi koguriski kindlustust ehk pakuks kindlustuskaitset ettenägematute sündmuste nagu näiteks tulekahju, tormikahjude, torustiku lekke, üleujutuse, vandalismi ja varguse korral. „ Samuti oleks ühisostuga kaetud vastutuskindlustus, mis kaitseb ühistut õnnetusest tingitud nõuete vastu – olgu selleks siis lume ja libedusega seotud õnnetused, murdunud puu või muu seesugune,“ selgitas Jaadla. Ta rõhutab, et tegemist pole ühe konkreetse maja, vaid korruselamute üldistest vajadustest lähtuva pakkumisega. „Kõige tähtsam on, et võimalikult paljudel hoonetel Eestis oleks kindlustuskaitse,“ rõhutas Jaadla.

Esialgu on plaanis korteriühistutele laiali saata vastav küsimustik. „Korteriühistute liit kogub vastused kokku, selgitab välja hulgiostust huvitatud ühistud  ning saadab siis kindlustusseltsidele pakkumise tegemiseks nö hulgiostu põhimõttel,“ rääkis Andres Jaadla.

Lisainfo korteriühistutele EKÜL kodulehel: 

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee