Eesti Korteriühistute Liidu juht arutas Narva linnapeaga kortermajade renoveerimist

22.12.2023

Eesti Korteriühistute Liidu teade
22.12.2023

Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse esimees Andres Jaadla kohtus sel nädalal Narvas linnapea Jaan Tootsiga, et arutada Ida-Virumaa kortermajade renoveerimist. „Rõõmustav on näha, kuidas Narva valmistub renoveerimislaineks,“ rääkis Jaadla.

Koostöös Eesti Korteriühistute Liiduga plaanitakse Narvas  kaardistada renoveerimise pilootpiirkonnad ning Jaadla sõnul tuleb hoogsalt teha nii teavitustööd kui ka koolitust. „Nüüd, kus riik on kuulutanud välja Ida-Virumaale suunatud rekonstrueerimise toetusmeetme, on väga tähtis, et sealsed seni renoveerimisleiguse poolest silma paistnud korteriühistud ka tekkinud võimalusi kasutaks,“ rõhutas Jaadla. „Tuleb korteriühistuid nõustada, kuidas renoveerimist läbi viia, alates otsuse tegemisest  kuni renoveerimistöödeni ja Eesti Korteriühistute Liit on siin valmis õla alla panema,“ kinnitas korteriühistute liidu juht ja andis Narva linnapeale üle ka liidu ajakirja Elamu värske numbri.

Jaadla sõnutsi saab aga Narvast tuua ka näiteid edukast renoveerimisest. „Aastal 2018 pälvis näiteks korteriühistute konkursi eriauhinna “Majanduslikult hästi planeeritud renoveerimisprojekt” Narva korteriühistu Uusküla 10. Piirkonnas, kus korterelamute renoveerimine ei ole veel Eesti keskmisega võrreldes populaarne, võtsid korteriomanikud julguse kokku ja renoveerisid oma maja, vaatamata sellele et hoone kaheteistkümnes korterist seitsmes elasid pensionärid ja 1999. aastal tehtud ekspertiis hindas maja seisukorra väga kehvaks,“ rääkis Jaadla. „Tasapisi raha kogudes teostati aasta-aastalt elektrijuhtmestiku ja veetorude vahetamine, katuse ja ventilatsiooni kapitaalremont, trepikodade remont, kanalisatsiooni renoveerimine, radiaatorite vahetus, fassaadi kapitaalremont.  Nüüd jääb maja silma oma ilusa välimusega ning kaks kõrvalmaja alustasid sellest innustust saades samuti renoveerimisega.“

Tema sõnul võiks Ida-Virumaale abiks olla Rakvere kogemus – esimese Eesti linnana on Rakvere praktiliselt kogu sovetiaegse elamufondi kaasajastanud. Rakvere renoveerimisalase edu aluseks peab Jaadla osalemist Euroopa Liidu riikideüleses koostööprojektis Urb. Energy, mille eesmärgiks oli edendada energiasäästlikku renoveerimist Euroopa Liidus kombineerituna linnapiirkondade ühtse arenguga. „Linnavalitsus koostöös korteriühistutega soovis terviklikult välja arendada linna ühe rahvarohkeima Seminari tänava piirkonna, sidudes kortermajade tervikliku renoveerimise ja linnaruumi,“ meenutas Jaadla 15 aasta taguse eduloo algust.

„Rakvere oli esimene Eesti linn, kes Euroopa Komisjoni algatusega 2008. aastal liitus. Paktile kirjutasin toonase Rakvere linnapeana alla  koos sadade teiste Euroopa linnade esindajatega  10.veebruaril 2009. Paktiga ühinejad kohustusid ületama Euroopa Liidus aastaks 2020 seatud eesmärgid, vähendades CO2 heitkoguseid oma piirkondades rohkem kui 20 protsenti, rakendades selleks säästva energia tegevusi,“ meenutas ta.

Rakvere oli Jaadla mäletamist mööda teinud rida  eeltöid – 2007. aastal valmis  Rakvere tüüpelamute energiatarbe analüüs  ja 2008.aastal said tehtud  Rakvere linna hoonete energiakavad 16 objekti kohta. Seega tegeles Rakvere tema sõnul teadlikult elamumajanduse arendamisega, leides, et  hea elukeskkond tagab rahuloleva linlase, toob linna töövõimelisi inimesi ning loob võimaluse täiendavate töökohtade tekkeks. „Linna visiooniks oli   toetada  nii uuselamuehitust kui ka vana elamufondi renoveerimist. Koostöös Eesti Korteriühistute Liiduga ja teadusasutustega  viidi läbi  põhjalikud baasuuringud rahvastiku koosseisu, liikumiste ning tõmbealade kohta, võttes baasaastaks aasta Kuid tehti prognoosid ka aastani 2030 ja täna on Rakvere eeskujuks nii Eestis kui ka laiemalt Euroopa renoveerimislaines,“ tunneb ka Euroopa elamuorganisatsiooni juhatusse kuuluv Jaadla heameelt.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee