Remondifondi makse muutub – kuidas see korrektselt vormistada?

17.11.2023

Eesti Korteriühistute Liidu teade
17. november 2023

Korteriühistutel tuleb tihtipeale seoses renoveerimisega muuta remondifondi makset. Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi tuletab ühistutele meelde, et ühistu remondifondi makse suuruse muutmisel, näiteks kui see renoveerimise tõttu suureneb, tuleb muudatuse tõttu kinnitada aga ka uus majanduskava. „Sellest, et suurendate kõigest remondifondi makset, ei piisa,“ hoiatab Mardi.

Ta selgitab, et tulenevalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 40 lg 1 teevad korteriomanikud makseid majanduskava alusel, seejuures nähakse KrtS § 41 lg 1 p 4 järgi majanduskavas ette mh remondifondi tehtavate maksete suurus. Mardi viitab Tallinna Ringkonnakohtu tänavu 5. juulil tehtud otsusele (nr 2-20-12616). „Kohus jäi seisukohale, et korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 41 lg 4 kohaselt kui majandusaasta jooksul ilmneb, et kehtestatud majanduskava ei taga korteriomandite valitsemist majanduskavas ettenähtud mahus ega korteriühistu püsivat maksevõimelisust, on korteriühistu juhatus kohustatud koostama uue majanduskava ja kutsuma kokku korteriomanike erakorralise üldkoosoleku uue majanduskava kehtestamiseks,“ vahendas Mardi.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: 372 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee