Nordplus Adult õppevisiit viis tutvuma Läti täiskasvanuharidusega elamuvaldkonnas

14.11.2023

Korteriühistute juhtimise ja elamute haldamise süsteem ei saa toimida ilma kvalifitseeritud ja professionaalsete täiskasvanukoolitajate ja nõustajateta, kes suudaks anda edasi vajalikke teadmisi ja oskusi ühistujuhtidele, elanikele, tarbijatele ja teistele elamuvaldkonna osapooltele.
 
Seetõttu on Eesti Korteriühistute Liidu juures tegutsev koolituskeskus töötanud juba üle 25 aasta selle nimel, et anda Eesti täiskasvanute koolitajatele lisaks vajalikule oskusteabele ka vahendid ja kindlustunne selle kasutamiseks erinevates elamumajanduse valdkonna koolitusprogrammides. Siin on olulisel kohal ka rahvusvaheline koostöö.

Eesti Korteriühistute Liit on koostöös Riia linna elamuhaldusettevõttega Rīgas namu pārvaldnieks ellu viimas koostööprojekti “Koolitaja koolitamine: täiskasvanute koolitajate oskuste arendamine”. 2024. aasta veebruarini kestvat projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu täiskasvanuhariduse programmi Nordplus Adult raames.

Projekti eesmärk on jagada kogemusi, õppida üksteise headest tavadest ja korraldada praktilist koolitust täiskasvanuhariduse valdkonnas, et parandada mõlemas partnerorganisatsioonis Eestis ja Lätis antava täiend- ja vabahariduse kvaliteeti ja tõhusust.

 

6.–10. novembrini 2023 toimus Riias koolitusnädal, mille käigus tutvus Eesti Korteriühistute Liidu õppegrupp sealse täiendõppega korterelamute haldamise ja hooldamisega tegelevatele spetsialistidele. Lisaks Rīgas namu pārvaldnieks tegevusega tutvumisele, läbiti mitmepäevane täiskasvanute koolitajatele suunatud loenguprogramm, külastati Riias kinnisvara haldureid koolitavat eraõppeasutust Juridiskā koledža ning tutvuti Riia korterelamute renoveerimise praktiliste lahendustega.

Mõlemad projektis osalevad organisatsioonid on täiskasvanuhariduse vallas väga aktiivsed. Samas on mõlemal sarnased probleemid – pakutavate koolitusprogrammide spetsiifikast tulenevalt puudub mõlema organisatsiooni täiskasvanute koolitajatel sageli pedagoogiline haridus. Koolitajad on alati oma ala asjatundjad, aga mitte sageli professionaalsed õpetajad. See teadmiste puudumine võib kaasa tuua pedagoogilise protsessi ebatõhususe. Ka peamised väljakutsed mõlema organisatsiooni täiskasvanute koolitajatel on samad: täiskasvanud õppijad on erinevas vanuses, erineva haridustaseme, erineva erialase tausta ja motivatsiooniga.

Norplus Adult projekt jätkub 2024. aasta jaanuaril, kui Eesti Korteriühistute Liit võõrustab Eesti elamuvaldkonna täiskasvanuharidusega tutvuma tulevat õppegruppi Lätist.

EKÜL ja RNP ühisest Norplus Adult projektist saab lähemalt lugeda SIIT.

Riia õppenädala galerii leiab SIIT.

 

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht