EKÜL tõstab koostöös Läti kolleegidega koolitamise kvaliteeti

30.10.2023

Eesti Korteriühistute Liit on koostöös Riia linna elamuhaldusettevõttega Rīgas namu pārvaldnieks ellu viimas koostööprojekti “Koolitaja koolitamine: täiskasvanute koolitajate oskuste arendamine”. Järgmise aasta veebruarini kestvat projekti toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu täiskasvanuhariduse programmi Nordplus Adult raames.

Projekti eesmärk on jagada kogemusi, õppida üksteise headest tavadest ja korraldada praktilist koolitust täiskasvanuhariduse valdkonnas, et parandada mõlemas partnerorganisatsioonis Eestis ja Lätis antava täiend- ja vabahariduse kvaliteeti ja tõhusust.

Mõlemad projektis osalevad organisatsioonid on täiskasvanuhariduse vallas väga aktiivsed. Samas on mõlemal sarnased probleemid – pakutavate koolitusprogrammide spetsiifikast tulenevalt puudub mõlema organisatsiooni täiskasvanute koolitajatel sageli pedagoogiline haridus. Koolitajad on alati oma ala asjatundjad, aga mitte sageli professionaalsed õpetajad. See teadmiste puudumine võib kaasa tuua pedagoogilise protsessi ebatõhususe. Ka peamised väljakutsed mõlema organisatsiooni täiskasvanute koolitajatel on samad: täiskasvanud õppijad on erinevas vanuses, erineva haridustaseme, erineva erialase tausta ja motivatsiooniga.

Käimasoleva Nordplus Adult projekti peamiseks oodatavaks tulemuseks Eestis on EKÜLile kuuluva erakooli Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse koolitajate oskuste täienemine ning EKÜL täiskasvanuharidusega seotud meeskonnaliikmete võimekuse kasv välja töötada ja ellu viia kvaliteetseid haridusprogramme, keskendudes täiskasvanud õppijate spetsiifilistele vajadustele. Projekti elluviimine aitab arendada selles osalejate pedagoogilist pädevust, omandada uusi õpetamismeetodeid ning teadmisi täiskasvanud õppijate vajadustest. Projekti tulemusena muutub kogu õppeprotsess täiskasvanud  õppijate jaoks tõhusamaks, atraktiivsemaks ja kaasavamaks, tõstes seeläbi õppurite õpimotivatsiooni ja parandades koolituste tulemusi.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanuhariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.

Nordplus täiskasvanuhariduse programm toetab Põhja- ja Baltimaade koostööd täiskasvanuhariduse vallas, et tõsta täiskasvanute koolitamise kvaliteeti, viia ellu häid uuenduslikke ideid ning arendada täiskasvanuhariduse valdkonda tervikuna.

Erakool Eesti Korteriühistute Koolituskeskus on välja kasvanud Eesti Korteriühistute Liidu koolitustegevusest. Koolituskeskuse õppeprogramm pakub võimalust korteriühistu juhile tööalaseks täienduskoolituseks. Koolituskeskus on välja töötanud koolitussüsteemi, et tagada korteriühistu juhtide ameti professionaalsus, et oleks piisavalt teoreetilisi teadmisi ning praktilisi oskusi, mis on vajalikud korteriühistuga seotud tööalases tegevuses. Eesti Korteriühistute Liit on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS liige.

 

Anu Sarnet
EKÜL välissuhete ja projektide juht


Teave Nordplus andmebaasist ESPRESSO:

Train the trainer: developing the skills of adult educators

Programme: Nordplus Adult
Call: Nordplus Adult 2023
Project ID: NPAD-2023/10289
Year of allocation: 2023
Period: Jun 2023 – Feb 2024
Project Status: Active
Allocation: 27 900 EUR