EKÜL, ELVL ja TREA sõlmisid koostöömemorandumi energiavaesuse leevendamiseks

11.07.2023

10. juulil 2023 sõlmisid Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) ning Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) vastastikuse mõistmise memorandumi, et teha koostööd energiatõhususe meetmete kavandamisel ja rakendamisel Eestis ning toetada energiavaesuse leevendamist kohalikul ja riiklikul tasandil.

Vastastikuse mõistmise memorandumi eesmärk on teha koostööd, et edendada ja toetada jõupingutusi energiavaesuse leevendamisel, kasutades selleks aastatel 2020-2023 elluviidud POWERPOORi projekti pärandit, mis hõlmab

  • koolitusmaterjalide kasutamist koolituste korraldamiseks, et tugevdada olemasolevat riiklikku ning ELi energianõustajate ja -mentorite võrgustikku,
  • metoodika rakendamist, et luua uusi energiavaesuse leevendamise nõustamispunkte,
  • IKT-vahendite kasutamist, et toetada energiavaesuses ja haavatavaid kodanikke, ning
  • infopäevade korraldamist.

Tegevusi saab laiendada ja kohandada, arvestades riigi praeguseid ja tulevasi tingimusi.

POWERPOORi Alliansi liikmed kohtuvad regulaarselt ja vähemalt kaks korda aastas ning lepivad kokku meetmetes ja tegevustes, mis toetavad ja edendavad liitu. Algatust juhib ja korraldab esialgu Eesti Korteriühistute Liit. POWERPOOR Alliansi liikmed võivad kokku leppida, et kasutatakse roteeruva juhtimise mudelit.