POWERPOOR algatuse poliitikasoovitused Eestile

20.06.2023

Aastatel 2020–2023 osaleb Eesti Korteriühistute Liit Eesti esindajana energia-vaesusega tegelevas üle-euroopalises algatuses POWERPOOR, mille käigus töötati rahvusvahelise ekspertide kogu poolt välja soovitused kaheksale Euroopa riigile energiavaesuse vähendamiseks. Eestile antud soovitused lähtuvad siinse elamufondi suurest energiasäästupotentsiaalist ja Eesti võimekusest kasvatada lähiaastatel oluliselt taastuvenergia osakaalu elamusektoris.

Soovitused riigile

1. Tagada renoveerimise ja taastuvenergia lahenduste rakendamiseks stabiilsed pikaajalised rahastamismeetmed.

2. Korraldada erinevate ametkondade ning huvipoolte koostööd eluhoonete energiatõhususe saavutamiseksja energiavaesuse leevendamiseks.

3. Tõsta korteriomanike ja majaomanike ning kogu laiema avalikkuse teadlikkust hoonete renoveerimise ja taastuvenergia kasutuselevõtu vajadusest.

4. Toetada taastuvenergia kogukondade loomist ja arengut.

Soovitused omavalitsustele

1. Pakkuda rahalist tuge eluhoonete energiatõhususe saavutamiseks vajalike lahenduste kasutuselevõtuks.

2. Algatada erinevate osapoolte vahel koostööd piirkondade terviklikuks kvartalipõhiseks renoveerimiseks.

3. Tõsta elanike teadlikkust energiatõhususe ja energiavaesuse teemadel, korraldada vastavaid koolitusi piirkondades kohapeal.

4. Korraldada korteriomanike, majaomanike tehnilist, juriidilist ja majanduslikku nõustamist, mis on vajalik eluhoonete energiatõhususe parandamiseks ja taastuvenergia kasutuselevõtuks.

Soovitused korteriühistutele ja kogukondadele

1. Tõsta kodanike teadlikkust energiatõhususe ja energiavaesuse teemadel.

2. Kutsuda üles osalema ühistes energiaalgatustes ja abistada taastuvenergia kogukondade loomisel.

3. Kaasata kõiki kogukonna liikmeid energiatõhusust ja energiasäästu puudutavatesse aruteludesse.

Soovitus ettevõtetele

Aidata oma teadmiste ja arendustegevusega kaasa hoonete energiatõhususe saavutamiseks ja taastuvenergia kasutuselevõtuks vajalike lahenduste, teenuste ja toodete väljatöötamisele ning juurutamisele praktikas.

Artikkel ajakirjas ELAMU 2/2023