Analüüs ja ettepanekud korterelamute renoveerimise tõhustamiseks

02.05.2023

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tellis uuringu, et leida seniste protsesside varal korterelamute renoveerimise tõhustamise võimalusi ja koostada asjakohased ettepanekud, et suurendada renoveerimise aktiivsust ning kvaliteeti. Selleks küsitleti renoveerimise teenuse pakkujaid: tehnilised konsultandid, projekteerijad, ehituse järelevalve, ehitusettevõtjad ja omavalitsused.

Loe siit:

Analüüs ja ettepanekud korterelamute renoveerimise protsesside tõhustamiseks

Kokkuvõte. Analüüs ja ettepanekud korterelamute renoveerimise protsesside tõhustamiseks