TUTVU UUE MÄÄRUSEGA: Uuenenud tingimustel korterelamute rekonstrueerimise toetusvoor avaneb aprillis

03.03.2023

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
03.03.2023

Majandus- ja taristuminister kinnitas korterelamute energiatõhususe toetuse tingimused, millega jagatakse korteriühistutele 80 miljonit eurot toetust. Uus voor tuleb uuenenud tingimustega, et parandada eluaseme kvaliteeti üle Eesti.

Toetusega rahastatakse korterelamute terviklikku rekonstrueerimist vähemalt energiatõhususarvu klassi C. Seekord on eraldi võimalik taotleda toetust ka vaid ahi-, gaasi- või elektriküttel korterelamu kütteseadme asendamiseks taastuvenergial põhineva seadmega või korterelamute ühendamist kaugküttevõrguga. Toetust saavad küsida üldjuhul kuni 2000. aastani kasutusse võetud elamute korteriühistud. Küttesüsteemi asendamisel puudub hoone kasutuselevõtmise ajaline piirang.

Toetuse osakaal olenevalt korterelamu asukohast, suurusest ning ettevõetavatest töödest on 30 kuni 50 protsenti. Toetusmäär on suurem näiteks väiksematel või maapiirkondades asuvatel kortermajadel või kui renoveerimise käigus paigaldatakse majja ka lift. Avanevas taotlusvoorus jagatakse kokku 80 miljonit eurot toetust.

Esialgu on võimalik taotleda toetust tervikrenoveerimisele, kuid tulevikus lisandub ka osalise rekonstrueerimise toetuse võimalus. Tervikrenoveerimise korral tuleb renoveerida ja soojustada fassaad ning katus, vahetada aknad, ehitada ventilatsioonisüsteem ning keskküttesüsteemi olemasolul see renoveerida. Lisaks toetatakse muid energiasäästu ja taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtuga seotud tegevusi, näiteks päikesepaneelide ja päikesekollektorite paigaldamist sooja vee tootmiseks, aga ka elektriauto laadimistaristu rajamist. Toetatavate tegevuste hulka on lisandunud soojavarustuse tagamine elektrikatkestuse korral, luues soojussõlme ümberlülitamise võimaluse välisele elektritoitele. Toetatakse ka tööde teostamisega seonduvaid vajalikke tegevusi nagu ehitusprojekti koostamine, ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemist, tehnilise konsultandi teenuse kasutamist ja omanikujärelevalve teostamist.

Taotlusvooru viib läbi EASi ja KredExi ühendasutus ning voor avaneb aprillis. Rohkem infot selle kohta lisandub lähiajal KredExi kodulehele.

Loe Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teadet siit: https://mkm.ee/uudised/uuenenud-tingimustel-korterelamute-rekonstrueerimise-toetusvoor-avaneb-aprillis