Seadusemuudatus muudab korteriomandi tükeldamise korda

31.01.2023

31.01.2023
Eesti Korteriühistute Liidu teade

Veebruaris jõustub korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus. Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on tegemist oodatud seadusemuudatustega, millest paljud tulenevad praktikast. „Seadusemuudatuste eesmärk on lahendada korteriomandit ja korteriühistut ning piiratud asjaõiguste lõpetamist üldisemalt puudutavad aktuaalsemad probleemid,“ rääkis ta. „Näiteks kehtiva seaduse kohasel võib korteriomanike omavahelisel kokkuleppel  muuta olemasolevate eriomandite ulatust, kuid seadusemuudatuse kohaselt on uue korteriomandi loomiseks nüüd vajalik kõigi korteriomanike kokkulepe,“ selgitas Urmas Mardi.

„Kõnealune muudatus on kantud kurikuulsast Liivalaia 5 korterelamu juhtumist, kus üks omand jagati paljudeks korteriomanditeks – see puudutab olukorda, kus olemasolev korteriomand jagatakse mitmeks korteriomandiks. Kui senini oli  vajalik vaid asjassepuutuvate korteriomanike nõusolek, siis seadusemuudatuse kohaselt oleks vajalik kõigi korteriomanike nõusolek, kuna korteriomandite arv on korteriomanike kokkuleppe oluline osa,“ selgitas Mardi.  Eriomandi ulatuse muutmisele kohaldatakse asjaõigusseaduses kinnisasjade ühendamise ja jagamise kohta sätestatut käesolevas seaduses sätestatud erisustega. “Oluline on veel märkida, et igale eriomandi esemele peab olema eraldi juurdepääs. See nõue tähendab, et iga elu- või mitteeluruumini peab olema võimalik pääseda kas otse väljast avalikult kasutatavalt teelt või kõigi korteriomanike kaasomandis olevast trepikojast. Servituudi kaudu juurdepääs läbi teise korteriomandi ei ole selle nõude täitmiseks piisav,” rõhutas Mardi.

Muudatused peaks paljudel juhtudel muutma seaduse sõnastust selgemaks ja vähendama mõistete mitmetähenduslikkust. „Mida selgem ja arusaadavam on seaduse sõnastus, seda kergem on korteriühistute igapäevaelu praktikas sellest lähtuda,“ rõhutas EKÜL õigusosakonna juhataja.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning on partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

 

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit www.ekyl.ee

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: 372 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee