Eesti Korteriühistute Liit on HOUSING NORDIC assotsieerunud liige

25.11.2022

 

Eesti Korteriühistute Liit nimetati põhjamaade elamuorganisatsioonide ühenduse HOUSING NORDIC (lühend NBO) assotsieerunud liikmeks.

HOUSING NORDIC on 1950. aastal loodud Taani, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi elamuvaldkonna organisatsioonide ühendus, mille eesmärk on tugevdada põhjamaade elamuorganisatsioonide vahelisi kontakte, vahetada teadmisi ja kooskõlastada ühiseid huvisid. NBO liikmed esindavad kokku ligi 2,5 miljonit kodu.

Eesti Korteriühistute Liit on esimene elamuorganisatsioon väljapool HOUSING NORDIC riike, kes on vastu võetud organisatsiooni assotsieerunud liikmeks. NBO liikmelisus annab Eesti Korteriühistute Liidule võimaluse osaleda ja senisest enam kaasa rääkida põhjamaade elamuvaldkonda kujundavates protsessides.