Vaata uuesti: KORTERIÜHISTUTE PÄÄSTEPÄEV 24.11.22

16.11.2022

KORTERIÜHISTUTE PÄÄSTEPÄEVA SAAB JÄRELEVAADATA SIIN!

Päästeamet ja Eesti Korteriühistute Liit korraldasid 24. novembril 2022 koostöös erinevate partneritega korteriühistutele suunatud teabepäeva, mille fookuses oli korterelamute kriisikindlus ja tegevused kriisides.

Kõneldi olukordadest, mida me loodame, et ei juhtu, kuid milleks tuleb korteriühistul valmis olla: mis saab siis, kui kortermajadest kaovad elekter, küte, vesi; kuhu varjuda korterelamus ohu korral; mis võib juhtuda, kui kortermaja saab relvatabamuse; kuidas tuleks korteriühistul valmistuda võimalikuks elanike evakuatsiooniks, ja veel palju muud.

Täname kõiki osalejad, et tulite koos Eesti Korteriühistute Liidu, Päästeameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli ja Siseministeeriumiga neil teemadel kaasa mõtlema ja kaasa rääkima!

Päeva lõpetas Päästeameti, Siseministeeriumi ja Eesti Korteriühistute Liidu diskussioonipaneel, kus osalenud EKÜL nõukogu liige Ülar Haug tõi esile järgmised mõtted:

  • Meil on täna üksikuid tublisid korteriühistute ja ühistujuhtide näiteid, kes on juba ohuks valmistumiseks palju ära teinud. Siiski enamikus kortermajades täna varjumise valmisolekut ei ole. Põhjused selleks võivad olla tehnilised, näiteks polegi majal varjumiseks sobivat keldrit, aga ka see, et ühistu liikmed ei tunne üksteist. Eriti kui maja kasutab haldusteenust ja oma majas polegi juhatust, kes võiks olla korteriühistu kui kogukonna tugipunktiks ohuolukorras. Pandeemiaaegne ühistute koosolekute üleminek veebikeskkonda on viinud selleni, et osades ühistutes ei saa elanikud kokku enam ka ühte korda aastas, et üldse omavahel tuttavaks saada ja oma maja elanikke ära tunda.
  • Varjumisvõimaluste loomine kortermajade keldritesse on prioriteetide seadmise küsimus, mida täna ei ole ühistutega arutatud. Ühistud ei ole nii rikkad, et teha asjatuid kulutusi. Korterelamute keldritesse varjumiskohtade ehitamist tuleb planeerida ja selleks tuleb rääkida rahast. Täna on Eesti korteriühistute prioriteediks ja tehtavate investeeringute kindlaks eesmärgiks renoveerimine ja energiasääst. Keldrisse varjumiskoha ehitamine ei ole olnud prioriteet. Selle kohta pole ühistutele tulnud selget sõnumit ja see on teema, mis vajab täpsemat arutelu.
  • On samme, mida iga ühistu saab juba täna ohuks valmisolekuks teha: alustada tuleks keldrite puhastamisest, et seal oleks võimalik liikuda ja võib-olla ka üht-teist seal edasi arendada, samuti tuleks tuttavaks saada oma maja elanikega, et omada ülevaadet, kes meie kõrval elavad.
  • Oluline on juba täna planeerida, mitte hiljem tagajärgedele reageerida!