Korteriühistute liit: arvete hirmus ei tohi maja kütmata jätta

20.09.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
20.09.2022

Eesti Korteriühistute Liit paneb korteriomanikele südamele, et nad ei survestaks kütteperioodi algusega viivitama. „Juba tuleb signaale ühistutelt, kus suuri arveid pelgavad korteriomanikud survestavad kütteperioodi algusega viivitama,“ rääkis Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

„Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt peab iga omanik hoidma eriomandi eset korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud,“ vahendas ta. „Eriomandi eseme korrashoidmisel on korteriomanik muu hulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta,“ tõi Mardi välja. „Senisele kohtupraktikale toetudes võib öelda, et korteris peaks olema tagatud mõistlik temperatuur, vähemalt +18 kraadi.“

Kütmisega alustamise teema on Mardi sõnul aktuaalne igal sügisel. „Majad on väga erineva ehituskvaliteediga ja seetõttu tuleb hinnata kütmise vajadust maja põhiselt, vaadata ilmastikuolusid ning jälgida hoone sisetemperatuuri,“ märkis Mardi. „Kuid liigne kütmisega viivitamine võib kaasa tuua hoone kahjustamise, mille tagajärgede likvideerimine võib hiljem olla äärmiselt kulukas. Lisaks ka elukvaliteedi halvenemine – külmas ja rõskes ruumis pole kellelgi meeldiv elada.“

Suureks tüliõunaks on korteriühistutes ka tühjalt seisvad korterid, mida ihnsad omanikud kütta ei raatsi. „ Ka tühjas korteris on omanik kohustatud hoidma mõistlikku temperatuuri. Korteri tühjaks ja kütmata jätmine on kurjast – korterid muutuvad niiskeks, tekib hallitus, külmuda võib talvel maja vee- ja kanalisatsioonitorustik, kannatavad ka naaberkorterite elanikud.”

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel. Samuti on liit partneriks BuildEST projektis, mis toob kokku erinevate osapoolte teadmised ja kogemused elamufondi rekonstrueerimiseks.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige, õigusosakonna juhataja
Tel: 372 50 15077
E-mail: urmas.mardi@ekyl.ee