Eestlane jätkab Euroopa elamuorganisatsiooni juhatuses

20.06.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
20. juuni 2022

Euroopa elamuorganisatsiooni Housing Europe’i möödunud nädalalal Helsingis toimunud üldkogul otsustati, et Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla jätkab kolmandat ametiaega Euroopa elamuorganisatsiooni juhatuse liikmena. „Kogu Euroopa elamumajandus seisab tõsise väljakutse ees – sõda Ukrainas, energiakriis ja ehitushindade tõus mõjutavad Euroopa Liidu roheleppe oluliseks osaks oleva  renoveerimislaine teostumist,“ kommenteeris Jaadla üldkogul kõneldut.

Eesti korteriühistud  Jaadla sõnul on rohkem kui veerand sajandit kestnud visa tööga saavutatud häid tulemusi, mida tunnustatakse üle ilma – renoveeritud on sadu kortermaju, tuhandete inimeste elukvaliteet on seeläbi tõusnud. „Oluline on renoveerimisega saavutatud energiatõhusus, korterite tervislik sisekliima, aga ka kuni poole väiksemad küttearved,“ nentis ta.

Üks olulisemaid murekohti ja takistusi on Jaadla sõnul  aga pideva ja piisava stabiilse toetusrahastuse puudumine, mida on rõhutanud kõik eksperdid. „Riikliku toetuse taotlusvoorus dokumentide esitamisele eelneb mitme aasta pikkune aja- ja rahakulukas ettevalmistustöö oma kodumajas – kui võimalus paari minutiga taotlusvoorus löögile pääseda tundub sama suur kui lotos võita, võib juhtuda, et mõni ühistu loobub renoveerimisest hoopis,“ nentis Jaadla.

Ta rõhutas, et korteriühistuid paneb muretsema ka üleüldine hinnatõus. „Euroopa Komisjoni ambitsioonika plaani, renoveerida kümne aasta jooksul kõik madala energiatõhususega hooned, realiseerumist pean ma tänaseid võimalusi arvestades küll väga raskeks.“

Siiski ei ole Jaadla hinnangul vanemate hoonete renoveerimisest pääsu. „Pool sajandit tagasi ehitatud korrusmajade tehnosüsteemid ja välispiirded on suuresti amortiseerunud, kuid just välispiiretel on energiatõhususe seisukohalt oluline roll,“ selgitas Jaadla. „Pole mõtet maksta kinni ebamõistlikult kõrgeid küttearveid, kui hoone välispiirded on halvasti soojustatud ja aknad lasevad tuult läbi.“

Tasapisi liikudes on aga rekonstrueerimise eesmärkide saavutamine Jaadla sõnul teostatav. Ta toob siin näiteks Rakvere, mis on viimase paarikümne aastaga teinud jõulise hüppe elamute kaasajastamise suunas. „Rakvere on esimene Eesti linn, kus suurem osa elamufondist on juba korrastatud. Enamus maju Rakveres on juba renoveeritud, kasutades innovatiivseid ja energiatõhusaid lahendusi,“ nentis Jaadla.

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees, Housing Europe’i juhatuse liige
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee

Fotol: EKÜL juhatuse esimees Andres Jaadla ja Housing Europe’i president Bent Madsen.