Video: kuidas kodus biojäätmeid sorteerida?

19.05.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
19.05.2022

Eesti Korteriühistute Liit üllitas teavituskampaanias „Sorteeri biojäätmeid oma korteris!“ video, mis õpetab kodus biojäätmeid sorteerima. „Kodumajapidamistes tekib palju biojäätmeid, kui alati ei pruugi inimene teada, mis täpselt konteinerisse sobib ja jäätmete sorteerimine jääb teadmatuse taha. Otsustasime videoga asjasse selgust tuua,“ selgitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Videot saab näha siin: https://www.youtube.com/watch?v=lODNY2J_Q3Y

Jaadla sõnul kurdavad kortermajade elanikud ka seda, et napib süsteeme, mis aitaks kodus jäätmeid eraldi hoida. „Paljudel on jätkuvalt köögis üksainus prügikast ja tekib küsimus, kuhu biojäätmeid eraldi koguda. Kõige paremini sobib biojäätmete hoidmiseks õhku läbi laskev väike ämbrike koos biojäätmetele mõeldud prügikotikesega. Aga väiksemates paikades ei pruugi alati olla lihtne sellist lahendust leida,“ rääkis Jaadla.

Selleks, et suurendada kortermajades elavate tarbijate teadlikkust biojäätmete vähendamise võimalustest ja parandada oskusi biojäätmeid liigiti koguda, alustaski Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) mullu sügisel teavituskampaaniat „Sorteeri biojäätmeid oma korteris!“

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekti raames õpetatakse kortermajades elavatele leibkondadele just kortermaja oludesse sobivaid praktilisi oskusi biojäätmete kogumiseks ning juhitakse nii kortermajade elanike kui ka laiema avalikkuse tähelepanu biojäätmete liigiti kogumisega seotud säästvale keskkonnakasutusele ja rahalisele säästule.

„Olemgi varem jäätmetele ja toidu raiskamisele tähelepanu pööranud ning varasemas kampaanias „Väärtustades toitu“ jaganud häid nippe, kuidas toiduülejääke ära kasutada,“ rääkis Jaadla. Nippe saab näha siin: https://www.ekyl.ee/vaartustadestoitu/toidunipid/

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Kõneisik:
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987
E-mail: andres.jaadla@ekyl.ee