Kindel parkimiskoht: kas sõber võib seda kasutada?

29.04.2022

Eesti Korteriühistute Liidu teade
29.04.2022

Tüli parkimiskohtade pärast on kortermaja juures kerge tekkima – autosid on lihtsalt  rohkem kui akna all kohti, kuhu neid parkida. Paljudes majades jagavad korteriomanikud parkimiskohad omavahel ära notariaalselt erikasutusõiguse kokkuleppega. Kuid kas korteriomanik võib talle erikasutusõiguse kokkuleppega eraldatud parkimiskoha soovi korral sõbra kasutusse anda või peavad ka ülejäänud majaelanikud selleks nõusoleku andma?

„Korteriomanikul on õigus parkimiskoht ka kellegi teise kasutusse anda ja teiste omanike nõusolekut selleks vaja ei ole.  Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 14 lg-le 2 võib korteriomanik talle kuuluva erikasutusõiguse teostamise anda üle kolmandale isikule ilma ülejäänud korteriomanike nõusolekuta,“ selgitab Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep liidu ajakirjas “Elamu”.

„Seaduse seletuskirjas on antud õigusnormi selgitatud nii: nagu korteriomanikul on õigus anda talle kuuluv elu- või äriruum üürile ilma teiste korteriomanike või korteriühistu nõusolekuta, võib ta ka talle erikasutusõiguse alusel kuuluva parkimiskoha anda kolmanda isiku kasutusse.“

TAUST: Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti. EKÜL kuulub Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe juhatusse ning juhib samuti üleminekuriikide toetamiseks ellukutsutud erakorralist töörühma. Alates 2016. aastast on EKÜL ÜRO elamumajanduse harta keskus, mille põhitegevuseks on eluasemevaldkonna toetamine riikides, kus elamureformid veel ettevalmistamisel.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee